หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 51 31 64.58% 8 16.67% 6 12.5% 3 6.25% 48
2 โรงเรียนบ้านโพนครก 42 27 67.5% 7 17.5% 6 15% 0 0% 40
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง 43 26 60.47% 12 27.91% 2 4.65% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 41 22 53.66% 14 34.15% 1 2.44% 4 9.76% 41
5 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 25 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 0 0% 24
6 โรงเรียนบ้านลุงปุง 51 21 48.84% 14 32.56% 4 9.3% 4 9.3% 43
7 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 25 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 37 20 60.61% 6 18.18% 5 15.15% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 33 20 66.67% 5 16.67% 2 6.67% 3 10% 30
10 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 35 19 57.58% 8 24.24% 6 18.18% 0 0% 33
11 โรงเรียนบ้านตึกชุม 25 19 76% 3 12% 1 4% 2 8% 25
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(บัวบานวิทยาคม) 32 18 62.07% 4 13.79% 5 17.24% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 22 18 81.82% 2 9.09% 0 0% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบ้านไพรขลา 24 17 70.83% 3 12.5% 2 8.33% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนบ้านสะเอิง 27 17 68% 2 8% 1 4% 5 20% 25
16 โรงเรียนบ้านนาดี 31 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
17 โรงเรียนบ้านตระมูง 29 16 57.14% 8 28.57% 4 14.29% 0 0% 28
18 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 30 16 55.17% 8 27.59% 1 3.45% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 24 16 69.57% 5 21.74% 1 4.35% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 23 16 72.73% 4 18.18% 0 0% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนบ้านสำโรง 19 16 84.21% 1 5.26% 0 0% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 28 15 60% 8 32% 2 8% 0 0% 25
23 โรงเรียนบ้านปรีง 24 15 62.5% 5 20.83% 4 16.67% 0 0% 24
24 โรงเรียนบ้านนานวน 24 15 68.18% 4 18.18% 2 9.09% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 25 15 65.22% 3 13.04% 2 8.7% 3 13.04% 23
26 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 24 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
27 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 22 15 78.95% 1 5.26% 2 10.53% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนผาแดงวิทยา 23 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
29 โรงเรียนบ้านบัวโคก 26 14 53.85% 5 19.23% 5 19.23% 2 7.69% 26
30 โรงเรียนบ้านอาเลา 27 14 53.85% 4 15.38% 6 23.08% 2 7.69% 26
31 โรงเรียนบ้านหัวงัว 21 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
32 โรงเรียนบ้านโสมน 21 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 19 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านผักไหม 23 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
35 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 29 13 50% 6 23.08% 3 11.54% 4 15.38% 26
36 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 21 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
37 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 17 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
38 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
39 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 23 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
40 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 18 12 66.67% 1 5.56% 5 27.78% 0 0% 18
41 โรงเรียนบ้านหนองครก 14 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านกระโพ 24 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
43 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 18 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
45 โรงเรียนบ้านคำผง 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 13 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านยาง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านอาจญา 19 10 55.56% 3 16.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
52 โรงเรียนไตรคามวิทยา 19 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 17 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
55 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 17 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
58 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
59 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านโนนโพ 26 8 38.1% 8 38.1% 4 19.05% 1 4.76% 21
61 โรงเรียนบ้านโนนสูง 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
63 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 12 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านโพนโก 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านภูดิน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านเมืองแก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองกา 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
70 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
72 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
73 โรงเรียนบ้านเป้า 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านพิงพวย 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านระเวียง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 19 6 35.29% 5 29.41% 4 23.53% 2 11.76% 17
80 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 15 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
81 โรงเรียนบ้านผำ 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 16 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
83 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
84 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
87 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านหนองหิน 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
91 โรงเรียนบ้านระหาร 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
94 โรงเรียนบ้านอาคุณ 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านสร้างบก 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
97 โรงเรียนบ้านกระสัง 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนบ้านปอหมัน 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
99 โรงเรียนบ้านโนนทราย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
101 โรงเรียนบ้านกาพระ 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านขุมดิน 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านขาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านโสกแดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนบ้านช่อง 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
112 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านตาฮะ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหนองแสง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านค้อ 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
121 โรงเรียนบ้านโนนตาลหนามแท่ง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
124 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านบัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านทับน้อย 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านธรรมษา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
131 โรงเรียนบ้านโนนสัง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านแคนดำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโพนดวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านโคกกุง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านนานวล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านยางชุม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านบะ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านอาพืด 8 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
148 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
151 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านนาวอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านจาน 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
161 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านกะทะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
166 โรงเรียนบ้านสาโรช 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านขะยูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านผือน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านนายม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านศาลา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
178 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านบุผาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านทัพไทย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านหัวพี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านตานบ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
196 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
197 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโพนทา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านตาเพชร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านสายสนอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านโพนงอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 8 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
212 โรงเรียนบ้านเบิด 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
213 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
214 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม 2) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
218 โรงเรียนบ้านตากลาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]