เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2556
4 ต.ค. 2556
7 ต.ค. 2556
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 

ประกาศ

          การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน,ครูผู้ฝึกสอน,การแก้ไขชื่อ-สกุลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้โรงเรียนโหลดแบบคำขอจากเว็บไซต์ www.esan63.sillapa.net/sp-center แล้วให้โรงเรียนทำการเปลี่ยนข้อมูลเองโดยเข้าไปที่ระบบโรงเรียนในระดับภาค(เว็บข้างบน) แล้วใส่usernameและpassword ที่ใช้กรอกข้อมูลในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่(เขตแจกให้) เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้แนบไฟล์แบบคำขอเปลี่ยนตัว/แก้ไข ไปที่

e-mail :sillapaesan.sp@gmail.com และให้ติดตามว่าได้แก้ไขหรือยังภายในวันที่ 15 พ.ย. 56

หมายเหตุ  การแก้ไขและเปลี่ยนตัว ดูได้ที่แนวปฏิบัติตามเว็บข้างบนครับ

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมการแข่งขันครับ

ที่ กิจกรรม วัน / เวลา สถานที่
1  
เพื่อนที่ปรึกษา 9 ต.ค.  เวลา 09.00-10.30 รร.อนุบาลชุมพล อาคาร 4
2 รำวงมาตรฐาน ป.1-6 7 ต.ค. เวลา 09.00-10.30 รร.อนุบาลชุมพลบุรี  หอประชุมใหญ่
3 รำวงมาตรฐาน  ม.1-3 7 ต.ค. เวลา 10.30-12.00
รร.อนุบาลชุมพลบุรี  หอประชุมใหญ่
4 ระบำมาตรฐาน  ป.1-6 7 ต.ค. เวลา 13.00-14.30 รร.อนุบาลชุมพลบุรี  หอประชุมใหญ่
5 ระบำมาตรฐาน  ม.1-3 7 ต.ค. เวลา 14.30-16.00 รร.อนุบาลชุมพลบุรี  หอประชุมใหญ่
 6  GSP ป.4-6
 7 ต.ค. เวลา 09.00-12.00
 รร.ชุมพลวิทยาสรรค์ ห้องศูนย์สื่อ
 7  GSP ม.1-3
  7 ต.ค. เวลา 13.00-16.00
  รร.ชุมพลวิทยาสรรค์ ห้องศูนย์สื่อ
 
  ประกาศ!!!
แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงตารางกิจกรรมการแข่งขันครับ
ลำดับ  กิจกรรม
วัน/เวลา  สถานที่
1 วาดภาพโปรแกรม paint ป.1-3 วันที่ 9 เวลาเดิม สถานที่เดิม
 2  การประดิษฐ์ของใช้/พานพุ่ม/กระทง 8 ต.ค. เวลา 09.00-13.00
 หอประชุมใหญ่ ด้านหลังรร.ชพส
 3  ซูโดกุ ทุกระดับ
 9 ต.ค. เวลาเดิม
 หอประชุมใหญ่ รร.อนุบาลชุมพลบุรี
 4  สภานักเรียน ป.4-6
 วันเดิม เวลา 09.00-12.00
 สถานที่เดิม
 5   สภานักเรียน ม.1-3
 วันเดิม เวลา 13.00-15.00  สถานที่เดิม
 6  ละครประวัติศาสตร์ ป.1-6
 7 ต.ค.  เวลา 09.00-10.00
 หอประชุมอำเภอ
 7  แอโรบิก  7 ต.ค. เวลา10.00-16.00  หอประชุมอำเภอชุมพลบุรี
 8  นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ทุกระดับ  8 ต.ค. 09.00-10.30
 หอประชุมใหญ่ รร.อนุบาลชุมพลบุรี
 9  นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทุกระดับ  8 ต.ค. เวลา 10.30-12.00  หอประชุมใหญ่ รร.อนุบาลชุมพลบุรี
10 เพื่อนที่ปรึกษา ม.1-3 วันเดิม เวลา 09.00-10.30 สถานที่เดิม 
 
 
 
ประกาศ                                            
การแข่งขันกิจกรรม เอแมท  ครอสเวิร์ด  โซดูกุ  คำคม  ให้โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วยครับ

3/10/2013
 
  ประกาศ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้แล้วครับ  โดยคลิกเมนู "พิมพ์บัตรประจำตัว" ด้านซ้ายมือครับ  
 

ประกาศ !!
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันเนื่องจากมีเหตุจำเป็น
     ๑.ให้โรงเรียนกรอกแบบฟอร์ม ขออนุญาตเปลี่ยนตัว คลิกที่นี่
     ๒.กรอกรายละเอียดในเอกสารการเปลี่ยนตัวคลิกที่นี่
ให้นำส่งคณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

 
 

 
  ประกาศ!!! ประเด็นหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระทัศนศิลป์
๑.ศิลป์สร้างสรรค์ทุกระดับ

ประเด็นอาเซียน
๒.วาดภาพระบายสีทุกระดับ

ประเด็น "พ่อหลวงไทย"
๓.ภาพไทยประเพณี

ประเด็น "ประเพณีไทย"
๔.จิตรกรรมสีเอกรงค์

ประเด็น "ตัวละครในวรรณคดีไทย"
๕.กิจกรรมปะติดทุกระดับ

ประเด็น "วิถีไทย"
๖.วาดภาพลายเส้น

ประเด็น "เอกลักษณ์ไทย"
๗.ประติมากรม

ประเด็น "ธรรมชาติแสนงาม"1/10/2013
 
 

ประชาสัมพันธ์!!! สูจิบัตรและตารางการแข่งขัน ท่านสามารถดาว์โหลดได้แล้วครับ
๑.สาระภาษาไทย
๒.สาระคณิตศาสตร์
๓.สาระวิทยาศาสตร์
๔.สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๖.สาระศิลปะ
๗.สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.สาระภาษาต่างประเทศ
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐.กิจกรรมท้องถิ่น
๑๑.ปฐมวัย
๑๒.เรียนร่วมภาษาไทย
๑๓.เรียนร่วมคณิตศาสตร์
๑๔.เรียนร่วม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๕.เรียนร่วม สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๖.เรียนร่วม ศิลปะ
๑๗.เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 

 
  ประกาศ!!! การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ทุกระดับได้มีการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้นและมีตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ดังนั้นจะไม่มีการประกวดระหว่างวันที่ 7-9 อีก จึงประกาศมาเพื่อทราบ  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 226
จำนวนทีม 2,294
จำนวนนักเรียน 5,852
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,624
จำนวนกรรมการ 1,008
ครู+นักเรียน 9,476
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,484
ประกาศผลแล้ว 253/335 (75.52%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 76
สัปดาห์ที่แล้ว 135
เดือนนี้ 155
เดือนที่แล้ว 324
ปีนี้ 4,099
ทั้งหมด 343,868