หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเหลือง-ชมพู 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างหอประชุม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคาร ส้ม-เขียว 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างหอประชุม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างหอประชุม 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุม 11 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม หอประชุม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ใต้ถุนอาคารสีชมพู 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเหลือง-ชมพูB 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเหลือง-ชมพูB 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเหลือง-ชมพูA 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเหลือง-ชมพูA 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถหลังอาคารสีชมพูและเต้นท์ 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงรถหลังอาคารสีชมพูและเต้นท์ 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเขียว-ส้ม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เต้นท์ข้างอาคารเขียว-ส้ม 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 4 ห้อง 421 , 431 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 332 , 333 , 335 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 332 , 333 , 335 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 312 , 313 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 314, 323, 344 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 314, 323, 344 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 314, 323, 344 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 312 , 313 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 312 , 313 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 3 ห้อง 332 , 333 , 335 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 4 ห้อง 421 , 431 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ห้อง ลานโรงอาหาร 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม ห้อง ลานโรงอาหาร 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม อาคาร 4 ห้อง 421 , 431 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุมมรุกขนคร (ชั้นบน) 15 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุมมรุกขนคร (ชั้นบน) 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใต้อาคาร 4 (EP สีชมพู) 15 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ใต้อาคาร 4 (EP สีชมพู) 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุมมรุกขนคร (ชั้นบน) 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
38 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุมมรุกขนคร (ชั้นล่าง) 15 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
39 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หอประชุมมรุกขนคร (ชั้นล่าง) 14 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 33
08.00 เป็นต้นไป แข่งต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]