หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ธันวาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระสีทัตถ์ ชั้น 2 ห้อง 323,324,326 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระสีทัตถ์ ชั้น 2 ห้อง 323,324,326 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระสีทัตถ์ ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระสีทัตถ์ ชั้น 3 ห้อง 334,335,336 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารห้วยน้ำเย็น ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-> เก็บตัวห้องอาเซียน
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารห้วยน้ำเย็น ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-> เก็บตัวห้องอาเซียน
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระสีทัตถ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมไทญ้อ 2 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61

12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-> เก็บตัวห้องประชุมไทญ้อ 3 ,รอบเตรียมแข่งวันที่ 11 , รอบฉับพลันแข่งวันที่ 12
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารพระบาง ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน MEP 3/7 12 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61

13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-> เก็บตัวที่อาคารพระบางชั้น 3 ห้อง 224,225,226 , รอบเตรียมแข่งวันที่ 12 , รอบฉับพลันแข่งวันที่ 13
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารโนนศิวิลัย ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 11 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อาคารโนนศิวิลัย ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 13 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]