หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายทนงชัย เจริญรัตน 17.384719,104.763656 0812619432
2 วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวัชรพงษ์ บริเอก, นางสาวฤทัยวรรณ วงศ์ณะรัตน์ 17.401399, 104.778649 0833483464
3 สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (อาคารเอนกประสงค์) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายประทีป คร้อโนนแดง 17.408668, 104.777007 0828494110
4 สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายประทีป คร้อโนนแดง 17.408668, 104.777007 0828494110
5 สวนชมโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายศักดิ์สิทธิ์ กุณรักษ์ 17.406749,104.780545 0899425964
6 เวทีกลาง (หน้าด่านป่าไม้) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายศักดิÍสิทธิ์ กุณรักษ์ 17.399040, 104.790633 08-99425964
7 เวทีเฉลิมพระเกียรติท้ายเมือง (ลานท้ายเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายศักดิÍสิทธิ์ กุณรักษ์ 17.385341, 104.794093 0878520605
8 โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางสาวรัตนพร ปาข้างฮุง, นายศักดิ์ดา สมยา 16.944645, 104.724522 0899449357
9 โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวปภาดา สมประสงค์ 16.932553,104.560615 0909849575
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายพรศักด์ วงศ์ศิร, นายทินกรณ์ วรกา 17.407649,104.774904 0864504687
11 โรงเรียนนาแกพิทยาคม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวปภาดา สมประสงค์ 16.944499, 104.509236 0909849575
12 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวปภาดา สมประสงค์ 16.951765,104.484566 0909849575
13 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวปภาดา สมประสงค์ 16.951765,104.484566 0909849575
14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายศักดิÍสิทธิ์ กุณรักษ์, นายราเชน ศรีสรรค์ 17.402991,104.780178 0899425964
15 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเศกสรร จันทะนาม 16.604749,104.719828 0879535725
16 โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ 16.538941,104.715938 0831442400
17 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายปริญญา ไชโย 17.390061,104.725037 0807656747
18 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรีกานต์ จันทร์แดง 17.554263,104.61145 08-9125-2322
19 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นางสาวปภาดา สมประสงค์ 16.946634,104.505288 0909849575
20 โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา 16.597187,104.694962 0885522597

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]