หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒...
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ..๒๐-๒๔... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   20 ส.ค. 2556   21 ส.ค. 2556   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย 20 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า 20 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]