หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒...
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ..๒๐-๒๔... เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.3 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.4 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.5 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า โรงอาหาร 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องICT 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องICT 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.6 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.1 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ร.ร.บ้านผักกะย่า ห้องป.2 21 ส.ค. 2556 09.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]