หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญถิ่น ส่งศรี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมนเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล หัวหน้าศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาจตุสัมพันธ์  
2 นางสาวปรารถนา ธิมาชัย ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
3 นางฐิติมา แก้วกล้า ครู โรงเรียนบ้านผือฮี เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
4 นางวันศรี แสนสวาสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนกู่จาน เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
5 นางพนัสชนก มะสเนา ครู โรงเรียนบ้านคำม่วง เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
6 บังอร ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
7 ศิริ ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
8 นายอดิศักดิ์ โคตรนิยา ครู โรงเรียนบ้านสะแนน เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
9 นายธนาวุฒิ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกู่จาน ประธานกรรมการ  
10 นายเสนก เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน ประธานกรรมการ  
11 นายนริศ กันตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกู่จาน หัวหน้าศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
12 นายมารุต นอมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว หัวหน้าศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  
13 นางสาวกัลยา ผารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านสงเปือย หัวหน้าศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาดงเมืองเตย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]