สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 21 8 11 40 49 13 3 11 65
2 บ้านท่าโสม 17 15 8 40 52 10 0 1 62
3 บ้านหยวก 16 2 4 22 29 5 4 5 38
4 บ้านดงหวายดงขวาง 13 5 8 26 34 8 5 3 47
5 บ้านหัวช้าง 12 4 4 20 24 3 2 6 29
6 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 9 13 2 24 31 7 4 3 42
7 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 9 6 1 16 25 5 2 4 32
8 ยางโกนวิทย์ 9 4 2 15 20 7 3 2 30
9 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 7 11 3 21 32 5 6 5 43
10 บ้านสร้างก่อ 7 4 5 16 29 8 7 4 44
11 บ้านหัวขัว 6 4 5 15 22 11 1 3 34
12 โนนทองโนนหวาย 6 4 3 13 15 3 1 1 19
13 ปากเจียงโนนทอง 6 3 1 10 19 14 3 6 36
14 บ้านหนองทุ่ม 6 2 4 12 14 2 0 2 16
15 บ้านน้ำซึม 6 2 3 11 22 5 1 2 28
16 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 5 7 3 15 21 4 2 4 27
17 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 5 3 3 11 15 4 0 3 19
18 เชียงดีกุดเซือม 5 2 6 13 17 9 2 2 28
19 บ้านเทื่อม 5 1 3 9 14 6 2 1 22
20 คำด้วง 4 6 2 12 19 3 2 1 24
21 บ้านโชคเจริญ 4 4 4 12 21 3 4 9 28
22 บ้านธาตุประชานุกูล 4 3 6 13 22 2 0 3 24
23 อนุบาลญาริดา 4 0 0 4 6 1 0 1 7
24 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 3 4 5 12 27 10 6 12 43
25 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 3 3 2 8 17 0 1 1 18
26 บ้านหนองแวง 3 2 4 9 11 8 3 4 22
27 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 3 2 3 8 20 6 5 8 31
28 ดอนตาลดงบังวิทยา 3 2 3 8 11 5 1 2 17
29 บ้านใหม่ 3 2 2 7 8 11 0 4 19
30 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 3 2 1 6 10 4 2 0 16
31 บ้านผักบุ้ง 3 2 0 5 10 2 3 3 15
32 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 3 2 0 5 6 0 0 0 6
33 บ้านท่าโปงทอง 2 3 1 6 11 0 0 1 11
34 บ้านหลุมข้าว 2 2 4 8 10 3 0 0 13
35 ชุมพลนาคลัง 2 2 3 7 17 2 3 3 22
36 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 2 2 2 6 13 3 1 4 17
37 บ้านน้ำปู่ 2 1 4 7 14 7 1 10 22
38 บ้านโสกแกคำเจริญ 2 1 3 6 8 1 0 0 9
39 บ้านขอนยูง 2 1 3 6 5 7 3 1 15
40 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 2 1 3 6 4 1 1 2 6
41 บ้านกุดจับ 2 1 1 4 5 0 0 0 5
42 บ้านสามัคคี 2 1 0 3 8 2 0 4 10
43 บ้านติ้ว 2 0 0 2 7 2 0 0 9
44 คำบงเจริญสุข 2 0 0 2 7 1 2 3 10
45 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
46 บ้านนาแค 1 7 5 13 25 7 2 5 34
47 บ้านข้าวสาร 1 5 5 11 15 3 1 2 19
48 ศศิกานต์วิทยา 1 5 3 9 10 2 1 1 13
49 บ้านนาเก็น 1 4 0 5 10 2 5 4 17
50 บ้านเม็ก 1 3 5 9 22 7 1 8 30
51 บ้านกาลึม 1 3 2 6 8 6 1 0 15
52 ชุมชนบ้านแวง 1 3 1 5 7 3 1 2 11
53 บ้านนางัว 1 2 4 7 17 1 4 5 22
54 บ้านนาเมืองไทย 1 2 3 6 8 3 1 2 12
55 บ้านสะคุวิทยา 1 2 2 5 11 0 1 0 12
56 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 1 2 1 4 12 7 1 1 20
57 บ้านหนองโนไชยวาน 1 2 0 3 8 4 0 5 12
58 นาแคทุ่งขวาง 1 2 0 3 6 2 0 0 8
59 เตชะไพบูลย์(2) 1 1 2 4 4 1 1 0 6
60 บ้านเหล่าตำแย 1 1 2 4 2 2 0 1 4
61 ภูมิพิชญ 1 1 1 3 10 2 2 3 14
62 บ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 1 3 5 0 1 1 6
63 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 1 1 3 3 1 0 2 4
64 ศศิกานต์น้ำโสม 1 1 1 3 3 0 0 2 3
65 บ้านโนนสะอาด 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 บ้านนาอ่าง 1 1 0 2 6 1 0 0 7
67 บ้านสว่างปากราง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
68 บ้านหนองนกเขียน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองกบนาแมน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
70 บ้านหนองบอนเวียงชัย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
71 บ้านหายโศก 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านนาคำน้อย 1 0 1 2 8 1 3 1 12
73 บ้านดงบัง 1 0 0 1 5 0 1 1 6
74 บ้านขัวล้อ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
75 ตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
76 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 1 3 1 0 5
77 บ้านท่าลี่ 0 4 4 8 16 4 2 3 22
78 บ้านคูดงประชาสรรค์ 0 2 0 2 5 5 0 1 10
79 บ้านเทพประทาน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
80 บ้านนาคำ 0 2 0 2 2 1 2 0 5
81 แหลมทองพัฒนา 0 1 3 4 5 1 0 1 6
82 บ้านโนนสมบุรณ์ 0 1 2 3 8 11 0 1 19
83 บ้านทุ่งทอง 0 1 2 3 4 3 0 0 7
84 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 2 3 4 2 0 1 6
85 บ้านนาสี 0 1 1 2 6 5 1 1 12
86 บ้านโนนม่วง 0 1 1 2 5 1 1 1 7
87 บ้านหินตั้ง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
88 บ้านหนองหัวคู 0 1 1 2 4 0 0 2 4
89 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 6 2 0 1 8
90 บ้านนาต้องนาสมนึก 0 1 0 1 5 5 0 3 10
91 บ้านนาเตย 0 1 0 1 4 1 1 1 6
92 บ้านสมประสงค์ 0 1 0 1 4 1 1 1 6
93 บ้านนายูง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
94 บ้านนางิ้ว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
95 หนองกุงวังแสง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
96 บ้านสวัสดี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
97 บ้านดงธาตุ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านเจริญสุข 0 1 0 1 2 0 1 2 3
99 บ้านนาไฮ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านกานต์สามัคคี 0 1 0 1 1 5 2 0 8
102 บ้านนางาม 0 0 3 3 8 3 2 1 13
103 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมภู 0 0 3 3 4 1 0 0 5
104 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 2 2 2 2 1 0 5
105 บ้านตาดน้ำพุ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
106 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 0 0 1 1 8 4 2 0 14
107 บ้านโนนสว่าง(กลุ่มลุ่มน้ำโมง) 0 0 1 1 6 1 1 2 8
108 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 0 6
109 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 4 1 1 1 6
110 ชายแดนประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
111 บ้านวังสวย 0 0 1 1 3 1 1 1 5
112 บ้านโนนฐานะ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 บ้านโพน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
114 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
115 บ้านถิ่น 0 0 1 1 2 1 1 0 4
116 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านแดง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
119 บ้านโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
120 ชุมชนสงเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านดงน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านกุดเม็ก 0 0 0 0 6 0 0 0 6
123 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 4 2 2 1 8
124 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
125 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 2 4
126 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านสาครพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
130 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 อนุบาลนันทวดี 0 0 0 0 1 1 2 0 4
133 บ้านหันเทาผักกาดย่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 อุดรวัฒนานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านนาตูม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านลาดหอคำ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
138 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านนารายณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านสระคลองพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 จอมศรีโคกก่องวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านน้ำทรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านลาน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 270 235 219 724 1,218 370 147 228 1,735