หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 10.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ หน้า สพป.อด.4 9 ต.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 เต็นท์ ถนนหน้าอาคาร 8 ต.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องประชุมทองกวาว 9 ต.ค. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องประชุมทองกวาว 8 ต.ค. 2556 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 13.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 14.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ห้อง ม.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/3 9 ต.ค. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/3 8 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]