หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ใต้ร่มจามจุรีหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ใต้ร่มจามจุรี อาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สวนป่า ข้างอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ม.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1,2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ห้อง อบ.2/1,2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 9 ต.ค. 2556 09.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมกระดานครอสเวิร์ดแบบประถม มาด้วย
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00 ใช้อุปกรณ์ครอสเวิร์ดเกมปกติ
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2556 09.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.5/3 9 ต.ค. 2556 09.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ห้อง ป.6/1 8 ต.ค. 2556 09.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ห้อง ม.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อัฒจรรย์สระว่ายน้ำ 9 ต.ค. 2556 09.00
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อัฒจรรย์สระว่ายน้ำ 8 ต.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]