การเตรียมตัวเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเตรียมตัวเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ปีการศึกษา 2556  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในระดับภาค  เช่น  ตารางการแข่งขัน  วันเวลาการแข่งขัน  สถานที่พัก ฯลฯ  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/

 

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 22:52 น.