การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards  ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการแข่งขันไปพร้อมกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 15:22 น.