เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๑๐  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป โดยใช้ Username  และ password  ของแต่ละโรงเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต  แล้วเข้าเมนูพิมพ์เกียรติบัตร

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:27 น.