การประกาศผลการแข่งขัน
สพป.อุดรธานี  เขต  ๓  ได้ประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เตรียมตัวเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น.