ลำดับการแข่งขันของ สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคให้เตรียมการเข้าแข่งขันโดยศึกษาตารางการแข่งขันและจองที่พัก เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน (ลำดับการแข่งขันของ สพป.อุดรธานี เขต 3 คือลำดับที่ 42) http://202.29.213.19/sil63/files/sequensillapa63.pdf
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 20:16 น.