สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 14 10 3 27 33 5 4 0 42
2 บ้านต้องหนองสระปลา 8 4 5 17 23 8 0 0 31
3 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 8 4 3 15 21 9 1 3 31
4 ชุมชนกุดค้า 6 3 2 11 15 3 1 2 19
5 บ้านกั้งโนนสะอาด 6 1 4 11 18 8 8 1 34
6 บ้านสร้อยพร้าว 5 3 2 10 15 2 0 1 17
7 บ้านดงแสนสุข 5 3 1 9 17 5 1 0 23
8 บ้านหนองผือ 5 2 1 8 8 2 0 0 10
9 บ้านโคกสว่างนาดี 5 1 2 8 12 2 4 1 18
10 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 5 1 1 7 7 0 0 0 7
11 บ้านนิคมหนองตาล 5 1 0 6 7 5 1 2 13
12 บ้านสะแบง 4 7 3 14 18 4 2 1 24
13 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 4 3 4 11 12 3 1 0 16
14 บ้านม่วงคอนสาย 4 2 1 7 9 11 8 4 28
15 บ้านนาทรายน้ำรอด 4 1 3 8 15 6 4 0 25
16 บ้านหงษาวดี 4 0 1 5 5 0 0 0 5
17 บ้านคำอ้อ 4 0 0 4 4 1 0 1 5
18 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 3 5 4 12 18 5 1 0 24
19 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 4 3 10 10 1 1 2 12
20 บ้านปากดง 3 3 3 9 12 7 4 0 23
21 บ้านนาชุมแสง 3 1 1 5 7 3 3 0 13
22 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 3 1 0 4 6 3 2 2 11
23 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 3 0 2 5 8 2 2 0 12
24 อนุบาลไชยวาน 2 11 4 17 26 6 2 1 34
25 บ้านผักตบประชานุกูล 2 9 3 14 12 5 3 2 20
26 บ้านป่าก้าว 2 5 0 7 11 1 1 0 13
27 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 2 3 0 5 10 7 2 3 19
28 บ้านม่วงประชาบำรุง 2 3 0 5 10 6 2 0 18
29 บ้านหนองลาด 2 2 5 9 9 7 2 3 18
30 บ้านหนองสองห้อง 2 2 2 6 8 4 1 0 13
31 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 2 1 3 6 6 5 0 0 11
32 ศรีขวัญเมือง 2 1 2 5 7 5 2 1 14
33 บ้านหนองสว่าง 2 1 2 5 7 4 0 1 11
34 ชุมชนสะงวย 2 1 2 5 7 2 1 0 10
35 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 2 1 0 3 3 2 2 0 7
36 บ้านวังคางฮูง 2 0 3 5 15 8 4 3 27
37 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 2 0 1 3 8 6 7 2 21
38 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 0 1 3 4 2 0 0 6
39 บ้านจันทร์ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
40 ชุมชนดงเย็น 2 0 1 3 3 0 0 1 3
41 อนุบาลทุ่งฝน 2 0 0 2 4 4 0 0 8
42 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 2 0 0 2 3 0 2 0 5
43 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 0 0 2 2 2 1 2 5
44 บ้านคำเลาะ 1 4 2 7 14 2 3 1 19
45 หนองแวงวิทยา 1 3 4 8 12 5 3 0 20
46 บ้านโคกกลาง 1 3 3 7 15 1 2 1 18
47 กฤชานันท์ 1 3 3 7 10 6 4 0 20
48 อนุบาลศรีสุทโธ 1 3 1 5 9 1 0 2 10
49 นานกหงส์เสรีมีชัย 1 3 1 5 7 2 0 0 9
50 พิชญวิทย์ 1 3 0 4 5 1 0 0 6
51 บ้านนาจาน 1 2 3 6 8 2 2 2 12
52 บ้านโคกทุ่งยั้ง 1 2 2 5 8 3 1 1 12
53 บ้านค้อดอนแคน 1 2 2 5 7 2 3 4 12
54 บ้านดอนกลอย 1 2 1 4 11 5 2 3 18
55 บ้านหนองบัวแดง 1 2 1 4 5 1 3 1 9
56 บ้านท่าช่วง 1 2 0 3 7 1 0 0 8
57 บ้านหนองแวงตาด 1 2 0 3 3 1 0 0 4
58 ชุมชนวังทอง 1 1 2 4 7 4 1 3 12
59 บ้านโพนงาม 1 1 2 4 5 6 0 0 11
60 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 1 1 3 5 0 1 1 6
61 บ้านหนองกุงดอนบาก 1 1 1 3 4 0 3 0 7
62 ร่มเกล้า2 1 1 0 2 2 2 0 0 4
63 บ้านเหล่าหลวง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านนาทม 1 0 6 7 8 5 5 1 18
65 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 0 2 3 5 4 4 0 13
66 บ้านหนองกาโนนสิมมา 1 0 2 3 3 1 3 0 7
67 บ้านตูม 1 0 1 2 7 6 3 2 16
68 บ้านคำม่วง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
69 บ้านคำน้ำทิพย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
71 บ้านบ่อปัทม์ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 บ้านนาไหม 1 0 0 1 2 4 2 0 8
73 บ้านนางิ้ว 1 0 0 1 2 1 2 0 5
74 บ้านช้าง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
75 บ้านนาเยีย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
76 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
77 บ้านดงบังหนองเขื่อน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
78 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านหนองงิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านโสกหมู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านห้วยยางชัยพร 0 3 1 4 8 3 0 1 11
84 บ้านเม็กดงเรือง 0 2 3 5 9 2 0 0 11
85 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 0 2 3 5 7 0 1 0 8
86 บ้านดงวัฒนา 0 2 2 4 9 3 0 0 12
87 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 2 1 3 5 1 3 0 9
88 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 2 1 3 4 6 0 0 10
89 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 2 1 3 4 0 0 0 4
90 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 2 0 2 4 5 2 2 11
91 บ้านหนองหลัก 0 2 0 2 3 5 2 0 10
92 บ้านนาสีนวล 0 1 2 3 6 2 0 0 8
93 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 1 1 2 6 2 2 0 10
94 บ้านงิ้วมีชัย 0 1 1 2 5 5 2 1 12
95 บ้านโนนหอม 0 1 1 2 5 5 0 1 10
96 บ้านปอพาน 0 1 1 2 5 3 2 0 10
97 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
98 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 0 1 1 2 5 0 1 2 6
99 บ้านดอนขี้เหล็ก 0 1 1 2 4 3 0 0 7
100 บ้านโพนสูง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
101 บ้านเชียงงาม 0 1 1 2 2 1 1 0 4
102 บ้านดูนประชารัฐ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
104 บ้านพังซ่อน 0 1 0 1 6 6 1 0 13
105 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
106 บ้านนามั่ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
107 บ้านปูลู 0 1 0 1 2 2 0 0 4
108 บ้านวังฮาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
109 บ้านดงค้าพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
110 บ้านศาลา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
111 บ้านฝาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
112 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
113 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านโนนทองอินทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 บ้านไทย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 1 3 0 0 4
117 บ้านวังชมภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 2 2 3 2 0 1 5
119 บ้านหนองแซง 0 0 2 2 2 3 0 0 5
120 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
121 บ้านนายม 0 0 1 1 9 11 4 0 24
122 อนุบาลกู่แก้ว 0 0 1 1 7 3 1 0 11
123 บ้านคำบอน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
124 บ้านหนองตาใกล้ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
125 บ้านหัวหนอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
126 บ้านนาดี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
127 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 1 1 2 2 0 2 4
128 บ้านชัย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
129 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
130 บ้านดงวังพัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
132 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 1 1 1 1 3
133 บ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านดอนนางคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านนาคำพรสันติ 0 0 1 1 0 5 1 1 6
138 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 2 4 5 1 11
139 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
140 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 3 2 0 7
141 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
142 บ้านหนองอิอู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกถาวรทรายงาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านซำป่ารัง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
147 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
150 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
151 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านดงดารา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 กมลศิลป์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านคำยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านถ่อนคำหวด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านเมืองไพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 0 5 2 2 7
166 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 3 2 1 5
167 บ้านคำแคนแก่นคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านดงไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 บ้านโยธา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านหนองสะหนาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 เพียปู่หนองเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านนาคำวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 หว้านใหญ่ประชาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 โนนถั่วดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านพังงู 0 0 0 0 0 0 2 2 2
181 บ้านดงคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านโนนสีทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 ชุมชนบ้านดุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านท่าบ่อยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 193 187 170 550 874 396 192 87 1,462