สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 14 10 3 27 33 5 4 0 42
2 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 10 4 3 17 24 9 1 3 34
3 บ้านต้องหนองสระปลา 9 4 6 19 26 8 0 0 34
4 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 9 1 2 12 13 1 0 0 14
5 บ้านนิคมหนองตาล 7 5 0 12 13 6 2 2 21
6 บ้านสร้อยพร้าว 6 3 2 11 16 2 0 1 18
7 ชุมชนกุดค้า 6 3 2 11 15 3 1 2 19
8 บ้านหนองผือ 6 2 1 9 9 2 0 0 11
9 บ้านกั้งโนนสะอาด 6 1 4 11 18 8 8 1 34
10 ชุมชนดงเย็น 6 0 1 7 7 0 0 1 7
11 บ้านสะแบง 5 7 3 15 19 5 2 1 26
12 บ้านดงแสนสุข 5 3 1 9 17 5 1 0 23
13 บ้านม่วงคอนสาย 5 2 1 8 10 11 8 4 29
14 บ้านโคกสว่างนาดี 5 1 2 8 12 2 4 1 18
15 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 5 0 2 7 10 2 2 0 14
16 บ้านหนองบัวแดง 4 4 3 11 11 3 3 1 17
17 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 4 3 4 11 12 3 1 0 16
18 บ้านนาทรายน้ำรอด 4 1 3 8 15 7 4 0 26
19 บ้านหงษาวดี 4 0 1 5 5 0 0 0 5
20 บ้านคำอ้อ 4 0 0 4 4 1 0 1 5
21 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 3 5 4 12 18 5 1 0 24
22 บ้านหนองลาด 3 4 5 12 12 7 2 3 21
23 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 4 3 10 10 1 1 2 12
24 บ้านปากดง 3 3 3 9 12 7 4 0 23
25 บ้านตูม 3 2 3 8 13 8 3 2 24
26 อนุบาลกู่แก้ว 3 2 1 6 12 3 1 0 16
27 บ้านนาชุมแสง 3 1 1 5 7 3 3 0 13
28 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 3 1 0 4 6 3 2 2 11
29 อนุบาลไชยวาน 2 11 4 17 26 6 2 1 34
30 บ้านผักตบประชานุกูล 2 9 3 14 12 5 3 2 20
31 บ้านดอนขี้เหล็ก 2 5 2 9 11 4 0 0 15
32 นานกหงส์เสรีมีชัย 2 5 1 8 10 2 0 0 12
33 บ้านป่าก้าว 2 5 0 7 11 1 1 0 13
34 บ้านนาจาน 2 3 3 8 10 2 2 2 14
35 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 2 3 3 8 8 5 0 0 13
36 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 2 3 0 5 10 7 2 3 19
37 บ้านม่วงประชาบำรุง 2 3 0 5 10 6 2 0 18
38 บ้านค้อดอนแคน 2 2 3 7 9 3 3 4 15
39 บ้านหนองสองห้อง 2 2 2 6 8 4 1 0 13
40 ศรีขวัญเมือง 2 1 2 5 7 5 2 1 14
41 บ้านหนองสว่าง 2 1 2 5 7 4 0 1 11
42 ชุมชนสะงวย 2 1 2 5 7 2 1 0 10
43 บ้านดงบังหนองเขื่อน 2 1 0 3 4 0 1 0 5
44 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 2 1 0 3 3 2 2 0 7
45 บ้านวังคางฮูง 2 0 4 6 16 8 4 3 28
46 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 2 0 1 3 8 6 7 2 21
47 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 0 1 3 4 2 0 0 6
48 บ้านจันทร์ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
49 อนุบาลทุ่งฝน 2 0 0 2 4 4 0 0 8
50 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 2 0 0 2 3 0 2 0 5
51 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 0 0 2 2 2 1 2 5
52 บ้านคำเลาะ 1 4 2 7 14 2 3 1 19
53 หนองแวงวิทยา 1 3 4 8 12 5 3 0 20
54 บ้านโคกกลาง 1 3 3 7 15 1 2 1 18
55 กฤชานันท์ 1 3 3 7 10 6 4 0 20
56 อนุบาลศรีสุทโธ 1 3 1 5 9 1 0 2 10
57 พิชญวิทย์ 1 3 0 4 5 1 0 0 6
58 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 1 2 3 6 8 0 1 0 9
59 บ้านโคกทุ่งยั้ง 1 2 2 5 8 3 1 1 12
60 บ้านดอนกลอย 1 2 1 4 11 5 2 3 18
61 บ้านท่าช่วง 1 2 0 3 7 1 0 0 8
62 บ้านหนองแวงตาด 1 2 0 3 3 1 0 0 4
63 ชุมชนวังทอง 1 1 2 4 7 4 1 3 12
64 บ้านโพนงาม 1 1 2 4 5 6 0 0 11
65 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 1 1 3 5 0 1 1 6
66 บ้านหนองกุงดอนบาก 1 1 1 3 4 0 3 0 7
67 บ้านเชียงงาม 1 1 1 3 3 1 1 0 5
68 บ้านปูลู 1 1 0 2 3 2 0 0 5
69 ร่มเกล้า2 1 1 0 2 2 2 0 0 4
70 บ้านเหล่าหลวง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
71 บ้านนาทม 1 0 6 7 8 5 5 1 18
72 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 0 2 3 5 4 4 0 13
73 บ้านหนองกาโนนสิมมา 1 0 2 3 3 1 3 0 7
74 บ้านนายม 1 0 1 2 10 11 4 0 25
75 บ้านคำม่วง 1 0 1 2 3 0 0 1 3
76 บ้านคำน้ำทิพย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
77 บ้านกล้วย 1 0 1 2 2 3 2 1 7
78 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
79 บ้านบ่อปัทม์ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
80 ชุมชนบ้านดุง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
81 บ้านนาไหม 1 0 0 1 2 4 2 0 8
82 บ้านนางิ้ว 1 0 0 1 2 1 2 0 5
83 บ้านช้าง 1 0 0 1 1 3 0 0 4
84 บ้านนาเยีย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
85 บ้านคำเจริญ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
86 หว้านใหญ่ประชาคม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
88 บ้านหนองงิ้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโสกหมู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านห้วยยางชัยพร 0 3 1 4 8 3 0 1 11
93 บ้านเม็กดงเรือง 0 2 3 5 9 2 0 0 11
94 บ้านดงวัฒนา 0 2 2 4 9 3 0 0 12
95 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 2 1 3 5 1 3 0 9
96 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 2 1 3 4 6 0 0 10
97 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 2 1 3 4 0 0 0 4
98 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 2 0 2 4 5 2 2 11
99 บ้านหนองหลัก 0 2 0 2 3 5 2 0 10
100 บ้านนาสีนวล 0 1 3 4 7 2 0 0 9
101 บ้านโนนหอม 0 1 2 3 7 5 0 1 12
102 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 1 1 2 6 2 2 0 10
103 บ้านงิ้วมีชัย 0 1 1 2 5 5 2 1 12
104 บ้านปอพาน 0 1 1 2 5 3 2 0 10
105 บ้านศรีเมือง 0 1 1 2 5 1 0 0 6
106 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 0 1 1 2 5 0 1 2 6
107 บ้านโพนสูง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
108 บ้านดูนประชารัฐ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
110 บ้านพังซ่อน 0 1 0 1 6 6 1 0 13
111 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
112 บ้านนามั่ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
113 บ้านวังฮาง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
114 บ้านดงค้าพัฒนา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
115 บ้านศาลา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
116 บ้านฝาง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
117 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
118 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนทองอินทร์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านไทย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 1 3 0 0 4
122 บ้านวังชมภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 2 2 3 2 0 1 5
124 บ้านหนองแซง 0 0 2 2 2 3 0 0 5
125 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
126 บ้านคำบอน 0 0 1 1 5 1 0 0 6
127 บ้านหนองตาใกล้ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
128 บ้านหัวหนอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
129 บ้านนาดี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
130 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 1 1 2 2 0 2 4
131 บ้านชัย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
132 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
133 บ้านดงวังพัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
134 บ้านยา 0 0 1 1 1 3 1 0 5
135 บ้านป่าเป้า 0 0 1 1 1 1 1 1 3
136 บ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
137 บ้านดอนนางคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านนาคำพรสันติ 0 0 1 1 0 5 1 1 6
141 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 2 4 5 1 11
142 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 4 0 0 6
143 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 3 2 0 7
144 บ้านดงหวาย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
145 บ้านหนองอิอู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านโคกถาวรทรายงาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านซำป่ารัง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
150 บ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
151 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
153 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านดงดารา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 กมลศิลป์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านคำยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านถ่อนคำหวด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองนกทา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านเมืองไพร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 0 5 2 2 7
169 บ้านคำแคนแก่นคูณ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านดงไพรวัลย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านโยธา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองสะหนาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 เพียปู่หนองเรือ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านนาคำวัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 โนนถั่วดิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านพังงู 0 0 0 0 0 0 2 2 2
182 บ้านดงคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านโนนสีทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านท่าบ่อยาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 บ้านวังแข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 234 209 182 625 955 406 193 87 1,554