หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 218 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 1 6 3
2 074 โรงเรียนกฤชานันท์ 21 50 25
3 039 โรงเรียนคำภูเงินโนนผักหวานวิทยา 0 0 0
4 191 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 21 66 40
5 193 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 13 19 13
6 222 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 8 29 14
7 054 โรงเรียนชุมชนบ้านดุง 4 6 6
8 112 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 37 69 53
9 229 โรงเรียนชุมชนวังทอง 15 19 17
10 145 โรงเรียนชุมชนสะงวย 10 28 17
11 183 โรงเรียนต้ายสวรรค์ดงหว้าน 0 0 0
12 085 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 12 29 20
13 154 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 11 7
14 115 โรงเรียนบ้านกะพี้ 0 0 0
15 095 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 35 75 50
16 225 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ 0 0 0
17 056 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 14 55 29
18 083 โรงเรียนบ้านขาวัว 0 0 0
19 124 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 5 23 9
20 148 โรงเรียนบ้านคำบอน 7 42 16
21 162 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 3 4 3
22 146 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 4 4
23 149 โรงเรียนบ้านคำยาง 1 3 2
24 163 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 3 9 6
25 184 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 6 11 9
26 194 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3 12 6
27 127 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 20 39 28
28 204 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 3 3
29 205 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 19 32 21
30 058 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 0 0 0
31 034 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 13 38 16
32 224 โรงเรียนบ้านจันทร์ 4 8 6
33 062 โรงเรียนบ้านชัย 4 14 5
34 090 โรงเรียนบ้านช้าง 4 4 4
35 207 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 5 22 11
36 206 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 2 4 3
37 120 โรงเรียนบ้านดงคำ 1 2 2
38 006 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 4 13 8
39 024 โรงเรียนบ้านดงดารา 2 2 2
40 190 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 5 11 9
41 064 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 22 76 35
42 151 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 0 0 0
43 220 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 1
44 097 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 0 0 0
45 099 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 7 13 11
46 104 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 2 5 4
47 161 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 12 34 22
48 226 โรงเรียนบ้านดงหวาย 6 12 8
49 181 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 3 2
50 212 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 23 72 41
51 116 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 0 0 0
52 055 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 2 4 2
53 044 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 60 36
54 086 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 9 44 18
55 159 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 15 49 23
56 101 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 1 2 2
57 048 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 6 4
58 107 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 0 0 0
59 203 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 3 2
60 180 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 3 3 3
61 035 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 1 1 1
62 016 โรงเรียนบ้านตูม 26 64 41
63 186 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 34 86 58
64 009 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 1 3 2
65 168 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 2 2
66 071 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 9 9
67 228 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 1
68 051 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
69 195 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 14 33 18
70 172 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 6 15 10
71 192 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 8 25 14
72 166 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 1 1 1
73 189 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 6 11 10
74 094 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 3 9 5
75 157 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 7 9 9
76 167 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 1 3 2
77 093 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 5 9 7
78 014 โรงเรียนบ้านนาจาน 16 42 21
79 199 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 13 25 18
80 081 โรงเรียนบ้านนาดี 4 13 8
81 160 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 3 21 6
82 198 โรงเรียนบ้านนาทม 19 45 34
83 025 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 26 74 47
84 144 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 1 2 2
85 173 โรงเรียนบ้านนามั่ง 5 5 5
86 080 โรงเรียนบ้านนายม 25 59 39
87 059 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 9 19 13
88 113 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 11 7
89 102 โรงเรียนบ้านนาฮัง 0 0 0
90 065 โรงเรียนบ้านนาเยีย 3 5 4
91 010 โรงเรียนบ้านนาโฮง 0 0 0
92 015 โรงเรียนบ้านนาไหม 8 96 20
93 117 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 23 43 28
94 165 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0
95 197 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง 2 3 3
96 111 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 0 0 0
97 105 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 9 8
98 004 โรงเรียนบ้านปอพาน 10 24 18
99 002 โรงเรียนบ้านปากดง 23 46 37
100 176 โรงเรียนบ้านปูลู 5 26 11
101 114 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 13 38 23
102 152 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0
103 221 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 7 7
104 091 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 22 48 37
105 005 โรงเรียนบ้านฝาง 3 5 5
106 079 โรงเรียนบ้านพังงู 4 7 6
107 078 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 13 48 24
108 084 โรงเรียนบ้านม่วง 4 7 5
109 223 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 13 35 17
110 028 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 33 61 44
111 087 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 18 38 27
112 177 โรงเรียนบ้านยา 5 8 8
113 103 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 0 0 0
114 037 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 12 19 18
115 155 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 31 85 47
116 128 โรงเรียนบ้านวังชมภู 1 2 2
117 046 โรงเรียนบ้านวังฮาง 5 38 14
118 208 โรงเรียนบ้านวังแข้ 1 1 1
119 216 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 6 11 8
120 133 โรงเรียนบ้านศาลา 4 36 10
121 045 โรงเรียนบ้านสมวิไล 0 0 0
122 119 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 19 41 30
123 123 โรงเรียนบ้านสะคาม 0 0 0
124 100 โรงเรียนบ้านสะแบง 27 76 46
125 098 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 5 34 11
126 106 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 0 0 0
127 130 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 0 0 0
128 214 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 7 24 10
129 131 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 21 14
130 110 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 1 2 2
131 211 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 3 3 2
132 179 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 6 22 9
133 175 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1 1 1
134 132 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 3
135 178 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
136 092 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 5 12 10
137 060 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 18 35 30
138 075 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 0 0 0
139 027 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 3 6 5
140 182 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 16 14
141 169 โรงเรียนบ้านหนองลาด 24 59 40
142 174 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 3 12 5
143 215 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 12 38 17
144 008 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 40 22
145 126 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 1 2 1
146 072 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 2 5 3
147 088 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1 6 1
148 143 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 38 17
149 049 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 42 122 70
150 150 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 11 8
151 108 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 7 36 13
152 122 โรงเรียนบ้านหนองแซง 5 8 7
153 068 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 4 12 8
154 032 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 3 2
155 057 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 24 51 36
156 012 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 2 6 4
157 185 โรงเรียนบ้านหันน้อย 0 0 0
158 158 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 0 0 0
159 209 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 17 9
160 138 โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 0 0 0
161 011 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 13 82 30
162 171 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 12 23 18
163 026 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 23 46 37
164 188 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 8 17 10
165 038 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 5 6 6
166 067 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 9 19 11
167 164 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 0 0 0
168 227 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1 1 0
169 187 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 11 29 18
170 076 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 9 16 14
171 219 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 2 3 3
172 213 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 4 6 6
173 042 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 52 29
174 030 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 2 33 8
175 077 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 2 6 4
176 125 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 13 40 17
177 041 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 0 0 0
178 121 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 19 74 35
179 156 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 13 25 15
180 217 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 2 2 2
181 210 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 2 3 3
182 109 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 6 3
183 023 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 3 2
184 200 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 4 6 6
185 153 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 3 2
186 050 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 24 11
187 082 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(กู่แก้ว) 0 0 0
188 134 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 6 11 10
189 053 โรงเรียนบ้านโนนสีทอง 1 2 2
190 033 โรงเรียนบ้านโนนหอม 13 30 20
191 040 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 1 1
192 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 0 0 0
193 196 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 1 1
194 118 โรงเรียนบ้านโพนงาม 11 17 13
195 137 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 6 5
196 141 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 1 1
197 069 โรงเรียนบ้านโยธา 2 10 4
198 073 โรงเรียนบ้านโสกหมู 1 3 2
199 096 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 7 42 20
200 061 โรงเรียนบ้านไทย 2 6 4
201 029 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 10 16 14
202 063 โรงเรียนบ้านไพจาน 0 0 0
203 003 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 16 35 25
204 019 โรงเรียนพิชญวิทย์ 6 13 9
205 018 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 5 3 3
206 135 โรงเรียนร่มเกล้า2 4 13 7
207 020 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 2 3 3
208 043 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 15 52 26
209 147 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 4 3
210 142 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 20 39 33
211 070 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 2 2 2
212 052 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 16 51 32
213 129 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 8 14 7
214 021 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 10 18 16
215 036 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 12 27 17
216 031 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 14 104 38
217 136 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 35 89 47
218 089 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 2 4 3
219 202 โรงเรียนโนนถั่วดิน 1 1 1
220 201 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 0 0 0
รวม 1649 4400 2612
7012

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]