หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 42 33 78.57% 5 11.9% 4 9.52% 0 0% 42
2 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 34 26 76.47% 8 23.53% 0 0% 0 0% 34
3 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 35 26 74.29% 6 17.14% 2 5.71% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 37 24 64.86% 9 24.32% 1 2.7% 3 8.11% 37
5 โรงเรียนบ้านสะแบง 27 19 70.37% 5 18.52% 2 7.41% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 35 18 51.43% 8 22.86% 8 22.86% 1 2.86% 35
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 24 18 75% 5 20.83% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 23 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
9 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 31 16 51.61% 8 25.81% 4 12.9% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 19 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 26 15 57.69% 7 26.92% 4 15.38% 0 0% 26
12 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 15 78.95% 1 5.26% 2 10.53% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 20 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านตูม 26 13 50% 8 30.77% 3 11.54% 2 7.69% 26
16 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 23 13 56.52% 6 26.09% 2 8.7% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
18 โรงเรียนบ้านปากดง 23 12 52.17% 7 30.43% 4 17.39% 0 0% 23
19 โรงเรียนบ้านหนองลาด 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 22 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
22 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
24 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 19 12 63.16% 2 10.53% 4 21.05% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 11 52.38% 5 23.81% 2 9.52% 3 14.29% 21
26 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 18 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 33 10 30.3% 11 33.33% 8 24.24% 4 12.12% 33
30 โรงเรียนบ้านนายม 25 10 40% 11 44% 4 16% 0 0% 25
31 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 22 10 45.45% 7 31.82% 2 9.09% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนกฤชานันท์ 21 10 50% 6 30% 4 20% 0 0% 20
33 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 18 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
34 โรงเรียนบ้านนาจาน 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
36 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
38 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 19 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
39 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 12 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 23 8 34.78% 6 26.09% 7 30.43% 2 8.7% 23
44 โรงเรียนบ้านนาทม 19 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
45 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านโนนหอม 13 7 53.85% 5 38.46% 0 0% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนชุมชนวังทอง 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
53 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
55 โรงเรียนชุมชนสะงวย 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านโพนงาม 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
63 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
65 โรงเรียนบ้านปอพาน 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านคำบอน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนพิชญวิทย์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 8 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
74 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
75 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านจันทร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านปูลู 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
89 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านนาดี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนชุมชนบ้านดุง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านคำม่วง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 12 2 16.67% 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 12
100 โรงเรียนบ้านนาไหม 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านกล้วย 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านนามั่ง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองแซง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนร่มเกล้า2 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านวังฮาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านดงหวาย 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
112 โรงเรียนบ้านชัย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านศาลา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านฝาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านไทย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านช้าง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมณ์ทรัพย์สมบูรณ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านนาเยีย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านม่วง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านดงดารา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านคำยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านวังชมภู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโสกหมู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 9 0 0% 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 9
168 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
169 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโยธา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนโนนถั่วดิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านพังงู 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
182 โรงเรียนบ้านดงคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านโนนสีทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
188 โรงเรียนบ้านวังแข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]