เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
รางวัลทรงคุณค่า Obec Awards
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ต.ค. 2555
11 ต.ค. 2556
12 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๑๐  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป โดยใช้ Username  และ password  ของแต่ละโรงเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนในเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต  แล้วเข้าเมนูพิมพ์เกียรติบัตร

วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23:27 น.
การประกาศผลการแข่งขัน
สพป.อุดรธานี  เขต  ๓  ได้ประกาศผลการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เตรียมตัวเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น.
ลำดับการแข่งขันของ สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคให้เตรียมการเข้าแข่งขันโดยศึกษาตารางการแข่งขันและจองที่พัก เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน (ลำดับการแข่งขันของ สพป.อุดรธานี เขต 3 คือลำดับที่ 42) http://202.29.213.19/sil63/files/sequensillapa63.pdf
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 20:16 น.
การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Award ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Award ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://awards.sillapa.net/obec-esan63/

 

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 22:56 น.
การเตรียมตัวเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเตรียมตัวเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ปีการศึกษา 2556  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในระดับภาค  เช่น  ตารางการแข่งขัน  วันเวลาการแข่งขัน  สถานที่พัก ฯลฯ  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/

 

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 22:52 น.
การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards
การแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec awards  ให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการแข่งขันไปพร้อมกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 15:22 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
การส่งทีมการประกวด การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับภาค
สื่อประกอบการศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
ตอบข้อหารือการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
เพลงที่ใช้ในการแข่งขันวงดนตรีไทย
รายละเอียด การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ขยายเวลารับโครงร่างโครงงานภายใน 30 ก.ย. 2557)
Download ไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และแบบบันทึกคะแนน
ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ประกาศพิธีมอบรางวัล OBEC AWARDS
แจ้งการอบรม admin ของเขตพื้นที่
การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
จัดส่งเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศทุกกิจกรรม
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 1,645
จำนวนนักเรียน 4,393
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,605
จำนวนกรรมการ 1,339
ครู+นักเรียน 6,998
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,337
ประกาศผลแล้ว 234/234 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 32
เมื่อวาน 71
สัปดาห์นี้ 103
สัปดาห์ที่แล้ว 203
เดือนนี้ 760
เดือนที่แล้ว 1,556
ปีนี้ 17,846
ทั้งหมด 109,310