หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 99 56 72.73% 12 15.58% 4 5.19% 5 6.49% 77
2 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 53 37 77.08% 4 8.33% 1 2.08% 6 12.5% 48
3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 42 32 78.05% 5 12.2% 0 0% 4 9.76% 41
4 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 40 30 76.92% 4 10.26% 3 7.69% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 43 24 60% 9 22.5% 4 10% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 23 65.71% 6 17.14% 3 8.57% 3 8.57% 35
7 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 49 22 47.83% 10 21.74% 4 8.7% 10 21.74% 46
8 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 38 22 57.89% 7 18.42% 2 5.26% 7 18.42% 38
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 37 20 54.05% 7 18.92% 8 21.62% 2 5.41% 37
10 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 33 20 64.52% 4 12.9% 5 16.13% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 45 19 50% 7 18.42% 6 15.79% 6 15.79% 38
12 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 54 18 40.91% 7 15.91% 9 20.45% 10 22.73% 44
13 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31 18 62.07% 7 24.14% 4 13.79% 0 0% 29
14 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 32 18 62.07% 7 24.14% 2 6.9% 2 6.9% 29
15 โรงเรียนบ้านกุดจิก 28 18 69.23% 2 7.69% 6 23.08% 0 0% 26
16 โรงเรียนบ้านดงน้อย 31 17 58.62% 10 34.48% 0 0% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนบ้านดงกลาง 29 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
18 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 23 17 73.91% 2 8.7% 3 13.04% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนบ้านปะโค 29 17 62.96% 1 3.7% 4 14.81% 5 18.52% 27
20 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 42 16 41.03% 9 23.08% 7 17.95% 7 17.95% 39
21 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 27 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านนายูง 33 16 53.33% 4 13.33% 3 10% 7 23.33% 30
23 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 23 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
24 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 38 15 40.54% 12 32.43% 7 18.92% 3 8.11% 37
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 28 15 53.57% 9 32.14% 1 3.57% 3 10.71% 28
26 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 24 15 62.5% 7 29.17% 1 4.17% 1 4.17% 24
27 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 34 15 46.88% 6 18.75% 6 18.75% 5 15.63% 32
28 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 43 15 42.86% 5 14.29% 11 31.43% 4 11.43% 35
29 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 21 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
30 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 36 14 42.42% 9 27.27% 6 18.18% 4 12.12% 33
31 โรงเรียนชุมชนจำปี 31 14 46.67% 7 23.33% 4 13.33% 5 16.67% 30
32 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 14 56% 6 24% 1 4% 4 16% 25
33 โรงเรียนบ้านทมนางาม 25 14 58.33% 5 20.83% 4 16.67% 1 4.17% 24
34 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 25 14 56% 5 20% 3 12% 3 12% 25
35 โรงเรียนบ้านนาฝาย 24 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
36 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 23 14 63.64% 1 4.55% 3 13.64% 4 18.18% 22
37 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 35 13 40.63% 6 18.75% 5 15.63% 8 25% 32
38 โรงเรียนบ้านม่วงดง 20 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
39 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 23 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
40 โรงเรียนบ้านคำยาง 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านโปร่ง 18 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 22 11 50% 5 22.73% 3 13.64% 3 13.64% 22
44 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 22 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
45 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
46 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
47 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 26 10 43.48% 7 30.43% 5 21.74% 1 4.35% 23
48 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 21 10 47.62% 2 9.52% 3 14.29% 6 28.57% 21
49 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 16 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 27 10 41.67% 1 4.17% 8 33.33% 5 20.83% 24
53 โรงเรียนบ้านนาแก 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านเซียบ 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
56 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 16 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
58 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 28 8 30.77% 8 30.77% 6 23.08% 4 15.38% 26
59 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 26 8 32% 7 28% 5 20% 5 20% 25
60 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
61 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 22 8 36.36% 4 18.18% 6 27.27% 4 18.18% 22
62 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 19 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
63 โรงเรียนบ้านผาทอง 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนบ้านหนองกุง 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
67 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
68 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 17 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
69 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 23 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 21
70 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 20 7 35% 4 20% 1 5% 8 40% 20
71 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 16 7 43.75% 3 18.75% 4 25% 2 12.5% 16
72 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
73 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
74 โรงเรียนดงง่ามนางาม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
75 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านดงเรือง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 18 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
79 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
80 โรงเรียนเทพปัญญา 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
81 โรงเรียนบ้านนาแบก 16 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
82 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
84 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
85 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 13 6 50% 2 16.67% 0 0% 4 33.33% 12
89 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนบ้านท่ายม 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 25 5 20% 8 32% 6 24% 6 24% 25
95 โรงเรียนบ้านวาปี 16 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
96 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 18 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
97 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 16 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
98 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
100 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
101 โรงเรียนบ้านกอก 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
102 โรงเรียนบ้านโคกศรี 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
103 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 14 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
105 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
107 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
108 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 19 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 8 44.44% 18
109 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 15 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
110 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
111 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
113 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนบ้านท่าสัง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านโนนสา 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
116 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 10 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
118 โรงเรียนบ้านทับไฮ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านสามขา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านตูม 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
126 โรงเรียนบ้านคำน้อย 13 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
127 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 10 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
128 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
129 โรงเรียนบ้านหนองโก 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
130 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
131 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
132 โรงเรียนบ้านกุดยาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
133 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
134 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านเดียม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองแดง 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
139 โรงเรียนบ้านผือ 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านวังทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
142 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านนาม่วง 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
145 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 8 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
148 โรงเรียนบ้านสี่แจ 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านดงแคน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านกงพาน 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
154 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านสมดี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านคำจวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
164 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
166 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านดูนเลา 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
170 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
171 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
176 โรงเรียนบ้านปอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
180 โรงเรียนบ้านพันดอน 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
181 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
182 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
185 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านบะยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]