หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ป.1-ป.6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00 จะจับฉลากในวันแข่งขัน
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง ห้องประชุม ชั้น ม.1-ม.3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00 จะจับฉลากในวันแข่งขัน
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ชั้น ป.1-ป.6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ชั้น ม.1-ม.3 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง อาคาร 1 ชั้น 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00.
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพนทอง อาคาร 1 ชั้น 2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]