หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.2 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.1 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารสพช 104/26 พิเศษ ห้อง ม.2 10 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง .อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 พิเศษ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง ใต้ถุนอาคาร 10 ต.ค. 2556 09.30 - 15.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร สปช 104/26 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.3 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคาร ป1 ซ. ห้อง ป.3 10 ต.ค. 2556 09.30 - 11.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]