หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ระหว่าง วันที่ 9 -10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
13.00-16.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บริเวณสนามตรงข้ามอาคาร 3 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 ต.ค. 2556 09.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 ต.ค. 2556 09.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน โต๊ะญี่ปุ่นนำไปในวันแข่งขันด้วย
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 10 ต.ค. 2556 09.00 -16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน โต๊ะญี่ปุ่นนำไปในวันแข่งขันด้วย
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล หอประชุม ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล หอประชุม ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.6 ชั้น ป.1-ป.6 ห้อง ห้องชั้น ป.6 9 ต.ค. 2556 08.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนสา ห้องชั้น ป.6 ชั้น ม.1-ม.3 ห้อง ห้องชั้น ป.6 10 ต.ค. 2556 08.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 1 10 ต.ค. 2556 09.30 - 12.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.3 , ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสะอาดนามูล ห้อง ห้อง ป.3 , ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 9 ต.ค. 2556 09.30 - 10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อาคารอนุบาล ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 ต.ค. 2556 09.30 - 10.30 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]