หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.อุดรธานี เขต 2 อำเภอกุมภวาปี  
2 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) อำเภอกุมภวาปี นายอาวุธ สิงหเดช  
3 โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายสมควร เสนาภักดี   0878643693
4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายวิษณุพร เขียวลุน   0819658478
5 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายวิไล ไชยดี   0819746961
6 โรงเรียนบ้านเมืองปัง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายภิญโญ บัวเผื่อน   0817088491
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นางสงบ จันทรเสนา   0812615431
8 โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายปัญญาพิพัฒน์ บำรุง   0879457744
9 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  
10 โรงเรียนสะอาดนามูล อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายวิมล คำด้วง   0810597271
11 โรงเรียนหนองแวงเหนือป่าก้าว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายสมัย ทะวาปี   0818739364
12 โรงเรียนห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นางชูศรี คำลาภ  
13 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายพัฒนา ศรีโบราณ   0819745729
14 โรงเรียนเชียงกรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา   0814711646
15 โรงเรียนโนนสา อำเภอประจักษ์ศิลปาคม นายบัวลอย คลอสนั่น   0872214292

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]