ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลอด สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 14 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป. อุดรธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 1 12 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  
21 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน