หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 097 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 21 57 20
2 121 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 44 100 73
3 035 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 30 72 51
4 093 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 10 25 16
5 098 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 3 3 3
6 057 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 23 49 38
7 241 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 12 19 17
8 144 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 8 26 9
9 141 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 12 30 19
10 017 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 63 139 103
11 148 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 1 1 1
12 096 โรงเรียนท่าหนาด 5 13 8
13 112 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 6 8 7
14 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 17 32 17
15 108 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 3 3 3
16 158 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 13 18 17
17 064 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 3 7 6
18 183 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 23 38 33
19 179 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 46 102 71
20 018 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 8 9 9
21 235 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 10 14 13
22 189 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 3 4 4
23 120 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 6 14 11
24 077 โรงเรียนบ้านขาว 4 8 4
25 111 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 4 9 7
26 210 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1 1 1
27 217 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 6 12 9
28 166 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 3 10 4
29 015 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 40 106 54
30 021 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 9 25 14
31 127 โรงเรียนบ้านจอมศรี 6 15 10
32 137 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 1 2 2
33 193 โรงเรียนบ้านจำปา 6 13 8
34 040 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 17 21 20
35 052 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 4 4 4
36 171 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 14 25 16
37 197 โรงเรียนบ้านชาด 10 14 11
38 140 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 2 5 4
39 048 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 28 11
40 219 โรงเรียนบ้านดงปอ 8 21 15
41 105 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 3 10 6
42 019 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 27 60 34
43 216 โรงเรียนบ้านดงยาง 13 20 18
44 117 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 51 97 81
45 227 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 5 5 5
46 186 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 1 1 1
47 243 โรงเรียนบ้านดงอุดม 30 42 34
48 091 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 13 28 22
49 222 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 28 50 45
50 045 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 6 17 11
51 230 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 27 61 46
52 208 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 1 1 1
53 185 โรงเรียนบ้านดอนบาก 8 17 12
54 143 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 22 14
55 238 โรงเรียนบ้านดอนหาด 15 42 30
56 129 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 10 21 16
57 003 โรงเรียนบ้านดอนแแก้ว 4 6 6
58 066 โรงเรียนบ้านดู่ 11 32 21
59 116 โรงเรียนบ้านด่าน 4 13 6
60 224 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 12 7
61 027 โรงเรียนบ้านตาด 36 87 65
62 061 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 17 31 23
63 244 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 1 1
64 069 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 2 7 2
65 054 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 4 8 7
66 131 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 18 38 27
67 071 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 12 22 16
68 058 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 0 0 0
69 022 โรงเรียนบ้านนาคลอง 4 18 7
70 068 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 9 33 15
71 055 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 16 27 17
72 214 โรงเรียนบ้านนาดี 4 8 7
73 245 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 4 2
74 106 โรงเรียนบ้านนาทาม 2 4 3
75 060 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 34 71 48
76 065 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 8 16 13
77 218 โรงเรียนบ้านนาพัง 7 15 11
78 085 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 3 3 3
79 233 โรงเรียนบ้านนาพู่ 42 77 53
80 164 โรงเรียนบ้านนามั่ง 36 103 58
81 118 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 4 3
82 122 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 9 21 18
83 154 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 15 51 29
84 201 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 7 27 13
85 237 โรงเรียนบ้านนาหยาด 1 2 2
86 138 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 29 14
87 191 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1 1 1
88 126 โรงเรียนบ้านนาแอง 8 29 17
89 056 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 11 44 24
90 212 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 31 86 53
91 207 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 1 3 2
92 062 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 8 24 16
93 175 โรงเรียนบ้านป่อง 1 3 2
94 231 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 8 24 17
95 142 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 15 30 21
96 251 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 3 1
97 088 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 18 43 31
98 123 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 2 3 3
99 145 โรงเรียนบ้านยวด 13 58 23
100 190 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 19 60 36
101 080 โรงเรียนบ้านยางซอง 7 12 10
102 160 โรงเรียนบ้านยางบึง 0 0 0
103 076 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 34 86 56
104 072 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 5 5 5
105 221 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1 3 2
106 073 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 1 1
107 240 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 3 13 6
108 130 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 0 0 0
109 203 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 6 9 6
110 178 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 15 52 15
111 225 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 23 68 42
112 124 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 12 43 21
113 079 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 10 41 23
114 010 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 17 8
115 194 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 2 2
116 246 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 18 45 20
117 042 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 29 68 51
118 136 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 1 1 1
119 180 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 2 5 2
120 172 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 5 18 10
121 195 โรงเรียนบ้านหนองตุ 5 23 7
122 150 โรงเรียนบ้านหนองตูม 16 32 20
123 232 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 24 53 38
124 033 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 30 76 38
125 176 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 2 4 3
126 163 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 42 106 70
127 184 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 11 30 21
128 036 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 40 23
129 165 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 8 32 16
130 229 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 9 8
131 041 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 11 19 11
132 206 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 12 27 17
133 031 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 11 29 16
134 043 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 6 7 7
135 132 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 11 7
136 187 โรงเรียนบ้านหนองผง 6 12 9
137 013 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 3 4 3
138 177 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 11 24 14
139 084 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 9 24 10
140 211 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 3 2
141 083 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 17 33 23
142 119 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 4 11 7
143 095 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 4 7 5
144 078 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 22 17
145 050 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
146 038 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 11 34 21
147 125 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 8 41 16
148 174 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 5 11 7
149 199 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 3 5 4
150 153 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 10 21 17
151 090 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 22 37 27
152 074 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 13 42 21
153 049 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 29 67 47
154 089 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 45 102 64
155 012 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 62 169 94
156 070 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 30 65 41
157 215 โรงเรียนบ้านหม้อ 5 14 8
158 234 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 17 49 24
159 110 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 23 71 38
160 024 โรงเรียนบ้านหัวบึง 22 47 31
161 169 โรงเรียนบ้านหินโงม 7 13 10
162 223 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 0 0 0
163 100 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1 2 1
164 051 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 20 10
165 173 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 4 5 4
166 014 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 8 18 13
167 032 โรงเรียนบ้านอูบมุง 16 23 18
168 247 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 1 1
169 026 โรงเรียนบ้านเชียงดา 10 21 16
170 099 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 2 5 2
171 005 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 15 38 26
172 113 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 26 72 37
173 239 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 24 44 35
174 059 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 8 20 9
175 213 โรงเรียนบ้านเตาไห 13 37 21
176 016 โรงเรียนบ้านเม่น 11 20 17
177 170 โรงเรียนบ้านเลา 10 17 13
178 161 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 15 11
179 248 โรงเรียนบ้านเลื่อม 20 34 26
180 029 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 22 12
181 181 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 47 90 72
182 023 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 16 39 18
183 204 โรงเรียนบ้านแพงศรี 2 6 4
184 094 โรงเรียนบ้านแมด 0 0 0
185 037 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 7 9 9
186 139 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 7 18 11
187 006 โรงเรียนบ้านโก่ย 3 4 4
188 196 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41 118 71
189 008 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 27 40 37
190 086 โรงเรียนบ้านโคกลาด 37 161 70
191 028 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 8 26 10
192 159 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
193 250 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 7 50 18
194 101 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 34 96 50
195 156 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 2 1
196 107 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 3 11 4
197 044 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 11 36 20
198 151 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 3 5 4
199 082 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี 0 0 0
200 152 โรงเรียนบ้านโนนยาง 8 20 13
201 182 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 7 4
202 228 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 5 21 7
203 034 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 40 96 60
204 087 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 15 11
205 067 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 15 29 24
206 063 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 6 12 10
207 200 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 12 29 20
208 020 โรงเรียนบ้านโพนเลา 10 19 13
209 039 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 8 30 14
210 205 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 12 5
211 146 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 3 6 5
212 009 โรงเรียนประชาสามัคคี 23 41 36
213 092 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 8 11 10
214 257 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 13 31 20
215 053 โรงเรียนมิตรภาพ 6 15 28 17
216 128 โรงเรียนรัฐประชา 509 22 45 32
217 147 โรงเรียนสร้างแป้น 11 26 18
218 168 โรงเรียนสิริปุณโณ 0 0 0
219 188 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 33 82 56
220 115 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 39 117 65
221 007 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 29 77 50
222 162 โรงเรียนหว้าน 4 10 8
223 046 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 13 20 17
224 081 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 45 71 62
225 135 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 64 173 109
226 155 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี๒ (สาขาบ้านเดื่อ) 0 0 0
227 149 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 72 162 99
228 047 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 6 17 10
229 102 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 10 41 18
230 104 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 28 65 47
231 075 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 7 19 11
232 157 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 4 15 8
233 030 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 30 65 42
234 249 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 4 4 4
235 267 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 5 9 9
236 252 โรงเรียนคุณากรณ์ 5 38 13
237 254 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 16 23 22
238 261 โรงเรียนปรมินทร์ 7 9 8
239 265 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 4 4 4
240 256 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 15 25 23
241 264 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 1 2 2
242 266 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1 3 2
243 262 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 12 6
244 263 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 3 2
245 259 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 2 3 2
246 260 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 0 0
247 258 โรงเรียนอุดรวิทยา 3 5 3
248 253 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 24 42 35
249 255 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 10 62 22
250 268 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 3 7 1
รวม 3128 7481 4761
12242

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]