หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 64 53 85.48% 2 3.23% 4 6.45% 3 4.84% 62
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 62 49 84.48% 5 8.62% 3 5.17% 1 1.72% 58
3 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 72 39 60.94% 17 26.56% 3 4.69% 5 7.81% 64
4 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 63 31 52.54% 13 22.03% 11 18.64% 4 6.78% 59
5 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41 30 75% 9 22.5% 1 2.5% 0 0% 40
6 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 45 27 67.5% 8 20% 1 2.5% 4 10% 40
7 โรงเรียนบ้านนามั่ง 36 26 76.47% 4 11.76% 3 8.82% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 40 24 61.54% 10 25.64% 2 5.13% 3 7.69% 39
9 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 45 23 58.97% 7 17.95% 6 15.38% 3 7.69% 39
10 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 51 22 44% 17 34% 4 8% 7 14% 50
11 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 42 22 53.66% 7 17.07% 7 17.07% 5 12.2% 41
12 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 34 22 68.75% 6 18.75% 2 6.25% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนบ้านโคกลาด 37 21 58.33% 6 16.67% 6 16.67% 3 8.33% 36
14 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 33 21 67.74% 5 16.13% 2 6.45% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 39 20 58.82% 9 26.47% 3 8.82% 2 5.88% 34
16 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 44 19 45.24% 11 26.19% 8 19.05% 4 9.52% 42
17 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 40 19 50% 9 23.68% 6 15.79% 4 10.53% 38
18 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 30 18 62.07% 8 27.59% 3 10.34% 0 0% 29
19 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 47 17 36.96% 13 28.26% 9 19.57% 7 15.22% 46
20 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 34 17 51.52% 10 30.3% 2 6.06% 4 12.12% 33
21 โรงเรียนบ้านตาด 36 17 51.52% 8 24.24% 5 15.15% 3 9.09% 33
22 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 23 17 77.27% 4 18.18% 0 0% 1 4.55% 22
23 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 24 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
24 โรงเรียนบ้านนาพู่ 42 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 27 14 51.85% 9 33.33% 1 3.7% 3 11.11% 27
26 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 22 14 66.67% 3 14.29% 1 4.76% 3 14.29% 21
27 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 27 13 50% 7 26.92% 2 7.69% 4 15.38% 26
28 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 24 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 13 81.25% 0 0% 3 18.75% 0 0% 16
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 30 12 52.17% 6 26.09% 1 4.35% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 34 11 37.93% 7 24.14% 6 20.69% 5 17.24% 29
32 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 23 11 47.83% 7 30.43% 1 4.35% 4 17.39% 23
33 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 31 11 42.31% 6 23.08% 7 26.92% 2 7.69% 26
34 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 29 11 42.31% 5 19.23% 6 23.08% 4 15.38% 26
35 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 17 11 68.75% 1 6.25% 4 25% 0 0% 16
36 โรงเรียนบ้านยวด 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 29 10 37.04% 12 44.44% 4 14.81% 1 3.7% 27
38 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 28 10 37.04% 11 40.74% 3 11.11% 3 11.11% 27
39 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 30 10 35.71% 10 35.71% 6 21.43% 2 7.14% 28
40 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 30 10 37.04% 9 33.33% 5 18.52% 3 11.11% 27
41 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 27 10 38.46% 9 34.62% 2 7.69% 5 19.23% 26
42 โรงเรียนบ้านดงอุดม 30 10 38.46% 9 34.62% 1 3.85% 6 23.08% 26
43 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 23 10 45.45% 9 40.91% 1 4.55% 2 9.09% 22
44 โรงเรียนรัฐประชา 509 22 10 45.45% 8 36.36% 0 0% 4 18.18% 22
45 โรงเรียนบ้านหัวบึง 22 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
46 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 26 10 45.45% 6 27.27% 4 18.18% 2 9.09% 22
47 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 28 10 38.46% 4 15.38% 7 26.92% 5 19.23% 26
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
49 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
51 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 16 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านหนองตูม 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
53 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 21 9 52.94% 1 5.88% 4 23.53% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 15 9 60% 1 6.67% 3 20% 2 13.33% 15
55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 13 9 69.23% 1 7.69% 0 0% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 46 8 24.24% 10 30.3% 13 39.39% 2 6.06% 33
57 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 23 8 38.1% 9 42.86% 4 19.05% 0 0% 21
58 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 16 8 50% 5 31.25% 3 18.75% 0 0% 16
59 โรงเรียนประชาสามัคคี 23 8 36.36% 3 13.64% 6 27.27% 5 22.73% 22
60 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 13 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 17 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
63 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 15 8 61.54% 0 0% 3 23.08% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 17 7 43.75% 7 43.75% 0 0% 2 12.5% 16
67 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
68 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
69 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 18 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
71 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนบ้านดู่ 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
73 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 13 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
74 โรงเรียนบ้านโพนเลา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านนาแอง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 29 6 27.27% 8 36.36% 4 18.18% 4 18.18% 22
77 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
78 โรงเรียนมิตรภาพ 6 15 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
79 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
80 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
81 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
82 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านโนนยาง 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 16 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
87 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 17 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
88 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 15 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
89 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 19 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
90 โรงเรียนบ้านเลื่อม 20 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
91 โรงเรียนบ้านเม่น 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนบ้านเลา 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
93 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
94 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 12 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหินโงม 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านดงปอ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
102 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองผง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 24 4 19.05% 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 21
108 โรงเรียนบ้านอูบมุง 16 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 16
109 โรงเรียนบ้านดงยาง 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
110 โรงเรียนบ้านเตาไห 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
111 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 18 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 17
112 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 10 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านเชียงดา 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
119 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านดอนแแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านนาคลอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 11 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
127 โรงเรียนบ้านชาด 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
128 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
129 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
130 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
131 โรงเรียนสร้างแป้น 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
132 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 12 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
133 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
134 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
135 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
136 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
137 โรงเรียนบ้านจอมศรี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
138 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 13 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
139 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
140 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านจำปา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านหนองตุ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
145 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
146 โรงเรียนคุณากรณ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 8 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
149 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 13 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
153 โรงเรียนบ้านดอนหาด 15 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
154 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
155 โรงเรียนบ้านดอนบาก 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
156 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
157 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
158 โรงเรียนบ้านนาพัง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
159 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
160 โรงเรียนปรมินทร์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
161 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
162 โรงเรียนท่าหนาด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
163 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านนาดี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
165 โรงเรียนบ้านนาหว้า 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
166 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
167 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
169 โรงเรียนบ้านด่าน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
170 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
171 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนอุดรวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านโก่ย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านนาทาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านแพงศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
184 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
185 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 10 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
186 โรงเรียนบ้านหม้อ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
187 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 15 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 13
188 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
189 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
190 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
191 โรงเรียนบ้านยางซอง 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
192 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
193 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
196 โรงเรียนหว้าน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
197 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
198 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
201 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
204 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
205 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
206 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านป่อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 8 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
218 โรงเรียนบ้านขาว 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
219 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
220 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
221 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
222 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
223 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
224 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
225 โรงเรียนบ้านนาทราย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
226 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
231 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนบ้านนาหยาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
235 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
236 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
237 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
238 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
239 โรงเรียนบ้านนาเยีย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
240 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
241 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]