หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
ระหว่าง วันที่ 1-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 231,232,233 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 231,232,233 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 231,232,233 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์กลุ่ม 4 หน้าอาคาร 5 ศรีหมากแข้ง 1 ต.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์กลุ่ม 4 หน้าอาคาร 5 ศรีหมากแข้ง 1 ต.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง เต็นท์กลุ่ม 4 หน้าอาคาร 5 ศรีหมากแข้ง 1 ต.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 234 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 234 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 3 ต.ค. 2556 10.30
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 3 ต.ค. 2556 11.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุม 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 223 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 223 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 222 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 2 อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 222 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ศาลาธรรม 1 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ศาลาธรรม 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]