ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ดูรายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 15:10 น.