หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
2 นายธนัญชัย สายสุด รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
3 นางศิริยนต์ ถาวร รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
4 นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
5 นางเรืองยศ เพชรสุก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ
6 นางละม้าย จันทร์เขียว ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ กรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]