หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง 45 38 84.44% 2 4.44% 4 8.89% 1 2.22% 45
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 54 35 64.81% 8 14.81% 5 9.26% 6 11.11% 54
3 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 44 30 68.18% 9 20.45% 3 6.82% 2 4.55% 44
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 38 30 78.95% 4 10.53% 1 2.63% 3 7.89% 38
5 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 56 27 48.21% 17 30.36% 4 7.14% 8 14.29% 56
6 โรงเรียนบ้านบัวงาม 63 27 42.86% 14 22.22% 13 20.63% 9 14.29% 63
7 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 38 24 63.16% 6 15.79% 5 13.16% 3 7.89% 38
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 34 24 70.59% 5 14.71% 4 11.76% 1 2.94% 34
9 โรงเรียนบ้านกลาง 51 22 43.14% 15 29.41% 9 17.65% 5 9.8% 51
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 36 22 61.11% 7 19.44% 4 11.11% 3 8.33% 36
11 โรงเรียนบ้านหนองแปก 33 22 66.67% 7 21.21% 3 9.09% 1 3.03% 33
12 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 44 21 47.73% 14 31.82% 5 11.36% 4 9.09% 44
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 31 21 67.74% 6 19.35% 3 9.68% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนบ้านโนนขาม 28 21 75% 4 14.29% 3 10.71% 0 0% 28
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 34 20 58.82% 7 20.59% 4 11.76% 3 8.82% 34
16 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 37 19 51.35% 10 27.03% 5 13.51% 3 8.11% 37
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 30 19 63.33% 6 20% 3 10% 2 6.67% 30
18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 46 18 39.13% 13 28.26% 7 15.22% 8 17.39% 46
19 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 42 18 42.86% 13 30.95% 6 14.29% 5 11.9% 42
20 โรงเรียนบ้านคำครั่ง 29 18 62.07% 7 24.14% 2 6.9% 2 6.9% 29
21 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 30 18 60% 4 13.33% 7 23.33% 1 3.33% 30
22 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 47 17 36.17% 14 29.79% 8 17.02% 8 17.02% 47
23 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 33 17 51.52% 8 24.24% 4 12.12% 4 12.12% 33
24 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 25 17 68% 6 24% 2 8% 0 0% 25
25 โรงเรียนบ้านโซง 31 17 54.84% 5 16.13% 5 16.13% 4 12.9% 31
26 โรงเรียนน้ำยืน 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
27 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 21 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
28 โรงเรียนบ้านหนองสนม 28 16 57.14% 7 25% 4 14.29% 1 3.57% 28
29 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 28 16 57.14% 7 25% 4 14.29% 1 3.57% 28
30 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 23 16 69.57% 5 21.74% 0 0% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 33 15 45.45% 9 27.27% 6 18.18% 3 9.09% 33
32 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 24 15 62.5% 3 12.5% 5 20.83% 1 4.17% 24
33 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนเวตวันวิทยา 17 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 39 14 35.9% 14 35.9% 6 15.38% 5 12.82% 39
36 โรงเรียนบ้านเตย 39 14 35.9% 10 25.64% 11 28.21% 4 10.26% 39
37 โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา 32 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
38 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 22 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
39 โรงเรียนบ้านกวางดีด 20 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
40 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 31 13 41.94% 9 29.03% 7 22.58% 2 6.45% 31
43 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 22 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
44 โรงเรียนบ้านตาโอง 27 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 5 18.52% 27
45 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 38 12 31.58% 10 26.32% 9 23.68% 7 18.42% 38
46 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 33 12 36.36% 9 27.27% 6 18.18% 6 18.18% 33
47 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 23 12 52.17% 9 39.13% 1 4.35% 1 4.35% 23
48 โรงเรียนบ้านโสกแสง 27 12 44.44% 8 29.63% 5 18.52% 2 7.41% 27
49 โรงเรียนบ้านตบหู 31 12 38.71% 6 19.35% 7 22.58% 6 19.35% 31
50 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 19 12 63.16% 3 15.79% 4 21.05% 0 0% 19
52 โรงเรียนเมืองเดช 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 28 11 39.29% 9 32.14% 6 21.43% 2 7.14% 28
54 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 26 11 42.31% 7 26.92% 1 3.85% 7 26.92% 26
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
56 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
57 โรงเรียนบ้านซำงู 17 11 64.71% 5 29.41% 1 5.88% 0 0% 17
58 โรงเรียนบ้านจันลา 17 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
59 โรงเรียนบ้านป่าสน 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
60 โรงเรียนบ้านหมากมาย 17 11 64.71% 1 5.88% 4 23.53% 1 5.88% 17
61 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านโคกเทียม 30 10 33.33% 11 36.67% 4 13.33% 5 16.67% 30
63 โรงเรียนบ้านคอแลน 28 10 35.71% 11 39.29% 4 14.29% 3 10.71% 28
64 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 28 10 35.71% 8 28.57% 6 21.43% 4 14.29% 28
65 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 21 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
66 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 22 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
68 โรงเรียนบ้านซำหวาย 20 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
69 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
70 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านแสนสุข 19 9 47.37% 7 36.84% 2 10.53% 1 5.26% 19
72 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 20 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
73 โรงเรียนหนองโพดวิทยา 20 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
74 โรงเรียนบ้านโพนดวน 21 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
75 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
76 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 22 8 36.36% 8 36.36% 6 27.27% 0 0% 22
77 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 22 8 36.36% 8 36.36% 4 18.18% 2 9.09% 22
78 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 18 8 44.44% 8 44.44% 0 0% 2 11.11% 18
79 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 20 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
80 โรงเรียนบ้านแก้ง 19 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
81 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น 20 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
82 โรงเรียนบ้านคำบาก 14 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 2 14.29% 14
83 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนบ้านโนนสูง(บุณฑริก) 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
85 โรงเรียนบ้านดงกระชู 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
86 โรงเรียนบ้านป่าโมง 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 22 7 31.82% 5 22.73% 8 36.36% 2 9.09% 22
88 โรงเรียนบ้านบก 17 7 41.18% 5 29.41% 5 29.41% 0 0% 17
89 โรงเรียนบ้านนานวล 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
90 โรงเรียนบ้านหนองโด 16 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
91 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
92 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
93 โรงเรียนบ้านนากระแซง 13 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
94 โรงเรียนบ้านยาง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
95 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
96 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
97 โรงเรียนบ้านเก่าขาม 13 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
98 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
99 โรงเรียนบ้านดงเมย 20 6 30% 11 55% 3 15% 0 0% 20
100 โรงเรียนบ้านหนองทัพ 17 6 35.29% 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 17
101 โรงเรียนบ้านโนนยาง 20 6 30% 8 40% 6 30% 0 0% 20
102 โรงเรียนบ้านไฮตาก 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
103 โรงเรียนบ้านเปือย 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
104 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 14 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
105 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
106 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
107 โรงเรียนบ้านหนองกบ 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
108 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านประหูต 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
111 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
112 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
113 โรงเรียนบ้านห้วยข่า 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
115 โรงเรียนสุพรรณิการ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนประชาสามัคคี 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
118 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านคำบอน 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
120 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
121 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 14 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
122 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 14 5 35.71% 3 21.43% 3 21.43% 3 21.43% 14
123 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
124 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
125 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
126 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
127 โรงเรียนบ้านสร้างหอม 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
128 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 12 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
130 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
131 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
132 โรงเรียนบ้านขอนแป้น 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
133 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
134 โรงเรียนบ้านหนองดุม 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
135 โรงเรียนบ้านคำอุดม 13 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 5 38.46% 13
136 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
137 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
139 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
142 โรงเรียนบ้านโนนสนาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
143 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
145 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
146 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
147 โรงเรียนบ้านแมด 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
149 โรงเรียนบ้านกุดประทาย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
150 โรงเรียนบ้านหัวแข้ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
151 โรงเรียนบ้านแสนถาวร 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
152 โรงเรียนบ้านโนนว่าน 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านตายอย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
154 โรงเรียนบ้านม่วง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
155 โรงเรียนบ้านยางกลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านสองคอน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
157 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
158 โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
161 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
162 โรงเรียนบ้านนาแคน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
164 โรงเรียนอุดมสามัคคี 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
165 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนบ้านคำนาแซง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองเทา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านค้อ 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
171 โรงเรียนบ้านนาส่วง 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
172 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
173 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
174 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 9 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
175 โรงเรียนบ้านตาโม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
176 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
177 โรงเรียนบ้านนาห่อม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
178 โรงเรียนบ้านป่าพอก 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
179 โรงเรียนตชด.บ้านท่าแสนคูณ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนเจริญศึกษา 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
182 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
183 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
184 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
186 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
187 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านห่องเตย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านหนองแปน 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
192 โรงเรียนบ้านดอนโจด 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
193 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
194 โรงเรียนพิชัยศึกษา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
196 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านนาแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านบัวทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านป่าตาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 23 1 4.35% 7 30.43% 10 43.48% 5 21.74% 23
204 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ 7 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
205 โรงเรียนบ้านคำสำราญ 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
206 โรงเรียนบ้านโนนแคน 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
207 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
208 โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
209 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
210 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
211 โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
212 โรงเรียนบ้านทับไฮ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
213 โรงเรียนบ้านแก้งขอ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
214 โรงเรียนบ้านแข้ดอน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
215 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
216 โรงเรียนบ้านแก้งโตน 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
217 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
218 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
219 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
220 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
221 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
222 โรงเรียนตชด.บ้านป่าไม้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
227 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
229 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
230 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
231 โรงเรียนบ้านดวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านวารีอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านห่องคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนกอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านโนนบก 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
239 โรงเรียนบ้านบัวเทียม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
240 โรงเรียนตชด.บ้านคำสะอาด 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
241 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
242 โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
243 โรงเรียนบ้านนาโดม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
244 โรงเรียนบ้านหนองยู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
245 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
248 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
249 โรงเรียนบ้านนาเลิง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
250 โรงเรียนบ้านอุดมสุข 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
251 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านห่องปอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]