หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 9 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 9 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ชั้น อาคารป.4/1 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 4/1 7 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 7 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 8 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 9 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 9 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร ICT 4 ต.ค. 2556 13.00 น เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]