หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ชั้นล่างอาคารใหม่ ชั้น ล่าง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เ๖้นหน้าอาคาร 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ชั้นล่างอาคารใหม่ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.30-11.30
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.30-11.30
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารอำนวยการ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารโรงอาหาร 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ อาคารเอนกประสงค์1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน3 ชั้น ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00น
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-12.00น
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00-11.00น
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 2 ชั้นล่าง 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00เป็นต้นไป
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-14,00น
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00น
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14,00น
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องสมุด 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00น
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00น
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน 3 ชั้นบน 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00น
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00เป็นต้นไป
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00เป็นต้นไป
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00เป็นต้นไป
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]