หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5.
วันที่ 4-11 เดือนตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา หอประชุมโรงเรียน 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00เป็นต้นไป
-
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา หอประชุมโรงเรียน 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00เป็นต้นไป
-
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา หน้าอาคาร 1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00เป็นต้นไป
-
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา หน้าอาคาร 1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00เป็นต้นไป
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา อาคาร2 ห้องม.1/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00เป็นต้นไป
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเวตวันวิทยา ห้องประชุม 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 27
09.00เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]