หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ต.เมืองเดข อ.เดชอุดม นางสาวเฉลียว กันนิกา  
2 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม นายวิมล เมอมะนา  
3 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม นายสุรเวศ มณีภาค  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายสมบัติ บุญศิริ  
5 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม นายคงเดช สมดี  
6 โรงเรียนเมืองเดช นายชุมพล คำวงศ์  
7 โรงเรียนเวตวันวิทยา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม นายสมพงศ์ ทับทิมหิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]