ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่9-11 เดือน ตุลาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน