สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 19 11 12 42 58 15 18 7 91
2 บ้านคำหนามแท่ง 12 2 0 14 18 4 4 3 26
3 ชุมชนบ้านระเว 7 5 7 19 18 3 3 4 24
4 บ้านนกเต็น 5 6 7 18 33 6 6 6 45
5 บ้านห้วยแดง 5 4 1 10 12 4 2 1 18
6 บ้านนาเจริญ 5 3 2 10 12 8 2 1 22
7 บ้านไร่ 5 2 5 12 18 7 1 3 26
8 บ้านหนองเชือก 5 2 2 9 15 5 6 9 26
9 บ้านห้วยหมาก 5 2 1 8 18 16 2 4 36
10 บ้านภูมะหรี่ 5 2 0 7 8 3 0 0 11
11 ชุมชนบ้านวังสะแบง 5 1 4 10 12 4 3 5 19
12 บ้านคำก้อม 5 1 1 7 16 12 5 10 33
13 บ้านท่าเสียวคันลึม 5 1 0 6 6 0 1 0 7
14 บ้านนาชุม 4 5 3 12 13 4 1 2 18
15 บ้านนาเลิน 4 2 3 9 10 2 6 1 18
16 บ้านนาโพธิ์ 4 2 2 8 15 6 4 1 25
17 บ้านห้วยดู่ 4 2 2 8 8 0 2 0 10
18 บ้านจันทัย 4 0 1 5 5 4 4 3 13
19 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 3 7 2 12 18 7 3 2 28
20 บ้านโนนยานาง 3 4 6 13 20 9 8 3 37
21 บ้านหนองกุง 3 4 2 9 21 11 7 6 39
22 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 3 4 0 7 13 5 3 3 21
23 ชุมชนห้วยไผ่ 3 3 1 7 15 6 3 1 24
24 บ้านโนนก่อ 3 2 1 6 13 11 7 3 31
25 บ้านโพนแพง 3 2 1 6 9 2 0 0 11
26 บ้านนาจาน 3 1 3 7 9 6 2 0 17
27 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 3 1 0 4 10 5 4 4 19
28 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 3 0 4 7 10 2 3 2 15
29 บ้านดอนตะลี 3 0 2 5 5 3 3 0 11
30 นิคมสร้างตนเอง 5 3 0 1 4 6 2 3 3 11
31 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 5 3 10 18 10 5 3 33
32 บ้านโพธิ์ศรี 2 5 1 8 10 7 1 1 18
33 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 2 4 0 6 9 2 2 1 13
34 บ้านโนนสว่าง 2 3 4 9 9 4 2 0 15
35 บ้านแก่งดูกใส 2 1 2 5 11 5 5 1 21
36 บ้านชาดฮี 2 1 2 5 10 2 2 4 14
37 บ้านโนนหนองบัว 2 1 1 4 6 3 0 1 9
38 บ้านบะไห 2 1 1 4 5 9 2 1 16
39 บ้านสะพือท่าค้อ 2 1 0 3 10 1 0 0 11
40 บ้านดอนก่อ 2 1 0 3 6 4 0 1 10
41 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 0 3 5 12 6 6 0 24
42 บ้านนาคอ 2 0 1 3 5 5 1 1 11
43 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 2 0 1 3 5 1 1 0 7
44 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 8 2 0 2 10
45 บ้านกุ่ม 2 0 0 2 5 2 1 1 8
46 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 0 0 2 5 0 1 0 6
47 บ้านป่ากุงใหญ่ 2 0 0 2 4 0 3 4 7
48 บ้านราษฎร์เจริญ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
49 บ้านโนนจันทร์ 2 0 0 2 3 1 2 0 6
50 บ้านชาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
51 บ้านหนองเม็ก 1 10 12 23 36 24 12 9 72
52 บ้านฟ้าห่วน 1 6 7 14 23 10 8 5 41
53 บ้านโนนคูณ 1 4 1 6 8 1 3 1 12
54 บ้านหนองขุ่น 1 4 0 5 11 2 2 0 15
55 บ้านนาโพธิ์กลาง 1 3 5 9 11 1 1 2 13
56 บ้านป่ากุงน้อย 1 3 2 6 14 5 7 1 26
57 บ้านสุวรรณวารี 1 3 2 6 10 5 3 1 18
58 บ้านนาคาย 1 3 1 5 12 9 6 6 27
59 บ้านหนองกอก 1 3 0 4 5 2 0 0 7
60 บ้านขัวแคน 1 2 5 8 8 2 2 3 12
61 บ้านคำหว้า 1 2 3 6 14 5 6 4 25
62 บ้านสร้างแก้ว 1 2 3 6 11 7 12 10 30
63 บ้านชาด 1 2 2 5 17 7 7 9 31
64 บ้านด่าน 1 2 2 5 14 7 5 8 26
65 บ้านนาบัว 1 2 2 5 10 1 1 3 12
66 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 1 2 2 5 7 4 2 0 13
67 บ้านนาห้วยแคน 1 2 1 4 9 3 0 2 12
68 บ้านเอือดใหญ่ 1 2 1 4 7 1 3 0 11
69 บ้านโนนม่วงโนนจิก 1 2 0 3 11 8 4 5 23
70 นิคมสร้างตนเอง 2 1 2 0 3 7 7 5 3 19
71 บ้านนาแก 1 2 0 3 4 0 0 0 4
72 บ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 1 1 6 8 10 3 2 1 15
73 บ้านห้วยยาง 1 1 2 4 5 7 3 5 15
74 บ้านแก้งกอก 1 1 1 3 7 5 3 2 15
75 บ้านโนนสุข 1 1 1 3 6 3 0 1 9
76 บ้านพลาญชัย 1 1 1 3 3 2 4 4 9
77 บ้านดงดิบ 1 1 1 3 3 2 1 0 6
78 บ้านเลิงบาก 1 1 0 2 4 4 0 3 8
79 บ้านทุ่งนาเมือง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
80 บ้านโดมประดิษฐ์ 1 1 0 2 3 1 2 0 6
81 บ้านโนนกาหลง 1 0 2 3 10 2 3 1 15
82 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1 0 2 3 5 2 1 1 8
83 บ้านดงแถบ 1 0 2 3 1 6 1 1 8
84 บ้านหินโงม 1 0 1 2 5 3 2 0 10
85 บ้านหนองโน 1 0 1 2 3 1 0 0 4
86 บ้านหนามแท่ง 1 0 0 1 11 7 6 5 24
87 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 0 1 4 5 2 1 11
88 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 0 0 1 4 1 1 0 6
89 บ้านดอนขวาง 1 0 0 1 2 3 2 1 7
90 บ้านสงยาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านเม็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านแก่งยาง 1 0 0 1 1 3 1 1 5
93 บ้านดงบาก 1 0 0 1 1 2 3 1 6
94 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 1 0 0 1 1 1 0 3 2
95 เพียงหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านสำโรง 0 5 1 6 9 21 2 11 32
97 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 4 1 5 8 1 2 2 11
98 บ้านโคกเที่ยง 0 3 2 5 6 4 2 1 12
99 บ้านดอนงัว 0 3 1 4 6 6 2 1 14
100 บ้านสระคำ 0 3 1 4 6 1 0 0 7
101 บ้านปากบุ่ง 0 3 0 3 9 3 1 4 13
102 บ้านคันไร่ 0 2 2 4 2 5 4 0 11
103 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 10 2 3 2 15
104 บ้านแก่งกบ 0 1 2 3 8 2 2 0 12
105 บ้านสวาสดิ์ 0 1 2 3 5 2 3 4 10
106 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 1 2 10 2 2 0 14
107 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 1 2 8 3 2 4 13
108 เทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 1 1 2 2 5 8 5 15
109 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 1 1 2 2 5 0 4 7
110 บ้านภูหล่น 0 1 0 1 8 4 2 1 14
111 บ้านไฮหย่อง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
112 บ้านหนองห้าง 0 1 0 1 5 0 0 1 5
113 บ้านโนนจิก 0 1 0 1 4 3 1 2 8
114 บ้านดอนพันชาด 0 1 0 1 3 1 1 3 5
115 บ้านหินลาดแสนตอ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
116 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
117 บ้านหัวเห่ว 0 1 0 1 2 1 1 0 4
118 บ้านคันท่าเกวียน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
119 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 1 0 1 2 0 1 1 3
120 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านม่วงฮี 0 1 0 1 1 2 1 0 4
122 บ้านม่วงโคน 0 1 0 1 1 1 2 0 4
123 บ้านลาดวารี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านนาโป่งโพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
125 บ้านหนองคูณ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านคำผ่าน 0 0 2 2 3 10 1 0 14
127 บ้านวังแคน 0 0 2 2 1 2 4 2 7
128 บ้านแขมใต้ 0 0 1 1 4 0 0 3 4
129 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 3 6 3 5 12
130 บ้านตามุย 0 0 1 1 3 3 0 0 6
131 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
132 บ้านห้วยเดื่อ 0 0 1 1 2 4 0 1 6
133 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 0 0 1 1 2 2 0 1 4
134 บ้านวังพอก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
135 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 2 0 2 0 4
136 บ้านซะซอม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
137 บ้านสร้างถ่อ 0 0 1 1 1 7 2 1 10
138 บ้านจุการ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
139 บ้านดอนชี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
140 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 5 5 0 1 10
141 บ้านผักหย่า 0 0 0 0 4 1 0 1 5
142 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 4 0 1 3 5
143 บ้านนาเอือด 0 0 0 0 3 4 1 0 8
144 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 3 2 3 2 8
145 บ้านเหล่าคำ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
146 บ้านคำหมาไน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
147 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 2 4 1 1 7
150 บ้านเวินบึก 0 0 0 0 2 4 0 0 6
151 บ้านนาดี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
152 บ้านสัน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
153 บ้านยอดดอนชี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านโนน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
155 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
156 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
157 บ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
158 บ้านหินสูง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
159 บ้านคันเปือย 0 0 0 0 1 2 2 2 5
160 บ้านแหลมทอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
161 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
162 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 3 1 5
163 บ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
164 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 1 1 0 2 2
166 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
167 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
169 บ้านคำเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านนาทอย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
173 บ้านบากชุม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
174 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านตุงลุง 0 0 0 0 0 5 2 0 7
177 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
178 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านจิกลุ่ม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
180 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
181 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
182 บ้านสิม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
184 บ้านจิกเทิง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
185 บ้านลาดควาย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
186 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
187 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
188 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
189 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
190 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหุ่งหลวงเพนียด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
199 บ้านดงมะไฟ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านนาแค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 ประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
205 บ้านคำบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 229 222 200 651 1,166 615 375 312 2,156