หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 092 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 30 107 53
2 019 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 27 96 52
3 217 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 32 77 53
4 012 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 24 56 37
5 182 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 11 21 15
6 208 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 26 60 41
7 056 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 23 33 24
8 057 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0
9 054 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 15 21 16
10 055 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 3 8 4
11 149 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 5 6 6
12 026 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 1 1
13 010 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 3 10 6
14 209 โรงเรียนบ้านกุ่ม 10 17 13
15 014 โรงเรียนบ้านขัวแคน 16 30 22
16 198 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 4 9 7
17 065 โรงเรียนบ้านคันเปือย 7 11 7
18 023 โรงเรียนบ้านคันไร่ 11 29 20
19 036 โรงเรียนบ้านคำก้อม 47 82 56
20 161 โรงเรียนบ้านคำบง 1 2 1
21 074 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 14 55 19
22 185 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 31 74 48
23 156 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 6 24 13
24 174 โรงเรียนบ้านคำหว้า 37 81 50
25 058 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 3 4 3
26 135 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 12 4
27 186 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 8 3
28 028 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
29 018 โรงเรียนบ้านคำไหล 0 0 0
30 151 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 7 5
31 142 โรงเรียนบ้านจันทัย 22 45 33
32 178 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 4 6 6
33 179 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 2 2 2
34 017 โรงเรียนบ้านจุการ 3 3 3
35 105 โรงเรียนบ้านชาด 3 6 6
36 189 โรงเรียนบ้านชาด 41 73 57
37 122 โรงเรียนบ้านชาดฮี 21 68 38
38 200 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 17 6
39 204 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 18 12
40 194 โรงเรียนบ้านดงนา 0 0 0
41 011 โรงเรียนบ้านดงบาก 7 10 10
42 008 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 2 3 3
43 205 โรงเรียนบ้านดงแถบ 9 28 16
44 117 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 23 16
45 187 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 20 12
46 120 โรงเรียนบ้านดอนงัว 15 65 23
47 032 โรงเรียนบ้านดอนชี 2 3 2
48 173 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 20 72 34
49 022 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 0 0 0
50 168 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 15 13
51 116 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 5 24 11
52 143 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 1 1 1
53 125 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 4 9 7
54 003 โรงเรียนบ้านด่าน 38 70 52
55 211 โรงเรียนบ้านตามุย 7 37 14
56 006 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 30 13
57 162 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 12 21 19
58 087 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 10 21 17
59 072 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 21 41 28
60 199 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 6 10 9
61 048 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 4 10 8
62 086 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24 34 29
63 071 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 48 18
64 098 โรงเรียนบ้านนกเต็น 53 126 86
65 191 โรงเรียนบ้านนาคอ 12 52 28
66 184 โรงเรียนบ้านนาคาย 34 52 47
67 090 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 17 22 21
68 076 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 31 22
69 108 โรงเรียนบ้านนาชุม 21 50 35
70 103 โรงเรียนบ้านนาดี 5 11 8
71 175 โรงเรียนบ้านนาทม 2 3 2
72 190 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 11 3
73 203 โรงเรียนบ้านนาบัว 15 38 22
74 167 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 6 19 9
75 068 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 5 4
76 169 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 14 30 20
77 020 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 12 9
78 093 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 28 97 54
79 154 โรงเรียนบ้านนาเลิน 19 29 25
80 131 โรงเรียนบ้านนาเอือด 8 12 10
81 073 โรงเรียนบ้านนาแก 4 10 7
82 148 โรงเรียนบ้านนาแค 1 1 1
83 134 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 2 2
84 124 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 27 50 34
85 196 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 16 59 33
86 197 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 12 35 20
87 207 โรงเรียนบ้านบะไห 20 32 29
88 127 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 1 1
89 126 โรงเรียนบ้านบัวแดง 9 16 14
90 045 โรงเรียนบ้านบากชุม 2 4 2
91 100 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 1 3 2
92 101 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 1 1
93 033 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 17 48 27
94 084 โรงเรียนบ้านปากโดม 2 4 3
95 132 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 27 41 34
96 139 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 16 15
97 039 โรงเรียนบ้านป่าเลา 3 8 6
98 081 โรงเรียนบ้านผักหย่า 6 12 7
99 037 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 17 38 28
100 040 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 14 32 23
101 133 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 50 130 87
102 129 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 11 18 16
103 155 โรงเรียนบ้านภูหล่น 15 27 22
104 104 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 4 6 4
105 170 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 5 10 9
106 029 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 6 7 6
107 109 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 9 7
108 136 โรงเรียนบ้านลาดควาย 2 3 2
109 061 โรงเรียนบ้านลาดวารี 2 6 3
110 067 โรงเรียนบ้านวังพอก 3 10 6
111 088 โรงเรียนบ้านวังแคน 9 14 9
112 159 โรงเรียนบ้านสงยาง 4 16 9
113 089 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 13 22 16
114 160 โรงเรียนบ้านสระคำ 7 9 8
115 192 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 11 22 14
116 082 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 50 112 64
117 157 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 15 30 23
118 077 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 11 27 18
119 078 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 3 2 2
120 147 โรงเรียนบ้านสัน 4 7 6
121 171 โรงเรียนบ้านสำโรง 49 132 74
122 153 โรงเรียนบ้านสิม 3 7 5
123 060 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 20 51 34
124 128 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 16 11
125 181 โรงเรียนบ้านหนองกุง 62 152 100
126 180 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 10 8
127 144 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 15 26 22
128 106 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 25 4
129 053 โรงเรียนบ้านหนองชาด 3 9 3
130 118 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 2 2 2
131 140 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 3 4 3
132 201 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 4 2
133 216 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 8 27 15
134 013 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 18 44 27
135 145 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 5 4
136 138 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6 20 12
137 021 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 36 75 60
138 050 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 92 180 144
139 007 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 30 50 38
140 009 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 2 2 2
141 172 โรงเรียนบ้านหนองโน 5 12 10
142 069 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 14 33 24
143 095 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 5 9 5
144 163 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 2 5 4
145 096 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 13 64 26
146 188 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 33 63 48
147 004 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 5 15 8
148 027 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 5 26 9
149 047 โรงเรียนบ้านหินสูง 4 9 7
150 158 โรงเรียนบ้านหินโงม 17 37 28
151 195 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงเพนียด 1 1 1
152 177 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 10 19 13
153 034 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 11 19 13
154 202 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 21 41 35
155 005 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 0 0 0
156 016 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 45 97 74
157 002 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 2 2
158 043 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 10 9
159 094 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 19 44 28
160 062 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 3 2
161 113 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 36 94 63
162 114 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 3 2
163 085 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 2 3 2
164 123 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 6 5
165 121 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 11 29 15
166 001 โรงเรียนบ้านเวินบึก 6 8 7
167 041 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 7 35 14
168 049 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 4 5 5
169 146 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 11 65 26
170 166 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 12 27 15
171 215 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 0 0 0
172 115 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 24 42 30
173 091 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 6 12 9
174 025 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 3 14 3
175 150 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 24 46 38
176 111 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 1
177 112 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 7 14 7
178 044 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 12 9
179 035 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 16 26 19
180 030 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 15 6
181 099 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 8 12 10
182 164 โรงเรียนบ้านโนน 4 4 4
183 219 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 16 39 24
184 137 โรงเรียนบ้านโนนกุง 3 6 4
185 042 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 37 115 68
186 066 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 11 13 13
187 107 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 14 31 20
188 083 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 1 3 1
189 097 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 6 14 11
190 038 โรงเรียนบ้านโนนจิก 10 11 11
191 031 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 18 14
192 141 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 30 44 42
193 119 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 45 95 71
194 110 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 15 31 23
195 080 โรงเรียนบ้านโนนสุข 13 32 22
196 015 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 13 32 19
197 165 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 10 3
198 070 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 20 45 26
199 206 โรงเรียนบ้านโพนแพง 11 34 19
200 193 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 0 0 0
201 102 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 31 9
202 152 โรงเรียนบ้านไร่ 31 88 52
203 079 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 5 28 5
204 176 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 13 42 26
205 059 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 6 7 6
206 046 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 6 22 12
207 024 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 105 178 150
208 130 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 24 52 37
209 210 โรงเรียนเพียงหลวง 1 1 1
210 063 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 24 70 37
211 183 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 3 10 4
212 064 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 4 17 4
213 213 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 1 2 1
214 214 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 4 24 6
215 218 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 0 0 0
216 220 โรงเรียนเทศบาล ๑ โพธิ์กลาง 0 0 0
217 224 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 25 36 31
218 052 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
219 051 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0
220 212 โรงเรียนตชด.ปากลา 0 0 0
รวม 2707 6278 4100
10378

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]