หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 105 58 59.18% 15 15.31% 18 18.37% 7 7.14% 98
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 92 42 48.28% 24 27.59% 12 13.79% 9 10.34% 87
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น 53 34 65.38% 6 11.54% 6 11.54% 6 11.54% 52
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง 62 29 51.79% 13 23.21% 8 14.29% 6 10.71% 56
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 50 24 51.06% 10 21.28% 8 17.02% 5 10.64% 47
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 32 22 68.75% 3 9.38% 3 9.38% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 45 20 47.62% 16 38.1% 2 4.76% 4 9.52% 42
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 45 20 50% 9 22.5% 8 20% 3 7.5% 40
9 โรงเรียนบ้านไร่ 31 19 63.33% 7 23.33% 1 3.33% 3 10% 30
10 โรงเรียนบ้านคำหว้า 37 19 54.29% 6 17.14% 6 17.14% 4 11.43% 35
11 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 36 18 50% 10 27.78% 5 13.89% 3 8.33% 36
12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 30 18 60% 7 23.33% 3 10% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 31 18 62.07% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 29
14 โรงเรียนบ้านชาด 41 17 42.5% 7 17.5% 7 17.5% 9 22.5% 40
15 โรงเรียนบ้านด่าน 38 17 45.95% 7 18.92% 5 13.51% 8 21.62% 37
16 โรงเรียนบ้านคำก้อม 47 16 37.21% 12 27.91% 5 11.63% 10 23.26% 43
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 27 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 26 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
19 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 36 15 42.86% 5 14.29% 6 17.14% 9 25.71% 35
20 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 28 14 51.85% 10 37.04% 2 7.41% 1 3.7% 27
21 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 27 14 51.85% 5 18.52% 7 25.93% 1 3.7% 27
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 27 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 37 13 38.24% 11 32.35% 7 20.59% 3 8.82% 34
24 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 33 13 40.63% 8 25% 6 18.75% 5 15.63% 32
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 24 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
26 โรงเรียนบ้านนาชุม 21 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
27 โรงเรียนบ้านนาคาย 34 12 36.36% 9 27.27% 6 18.18% 6 18.18% 33
28 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 24 12 50% 6 25% 6 25% 0 0% 24
29 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 30 12 46.15% 6 23.08% 4 15.38% 4 15.38% 26
30 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 24 12 52.17% 5 21.74% 4 17.39% 2 8.7% 23
31 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 20 12 60% 4 20% 4 20% 0 0% 20
32 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 24 12 50% 4 16.67% 3 12.5% 5 20.83% 24
33 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
34 โรงเรียนบ้านสำโรง 49 11 24.44% 21 46.67% 2 4.44% 11 24.44% 45
35 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 30 11 39.29% 8 28.57% 4 14.29% 5 17.86% 28
36 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 50 11 27.5% 7 17.5% 12 30% 10 25% 40
37 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 24 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
38 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 20 11 55% 5 25% 3 15% 1 5% 20
39 โรงเรียนบ้านชาดฮี 21 11 55% 3 15% 2 10% 4 20% 20
40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ศรีเมืองใหม่) 18 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 15 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 16 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 20 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านจันทัย 22 10 45.45% 5 22.73% 4 18.18% 3 13.64% 22
45 โรงเรียนบ้านนาเลิน 19 10 52.63% 2 10.53% 6 31.58% 1 5.26% 19
46 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 21 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
48 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
50 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านนาบัว 15 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
52 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านนาจาน 17 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
54 โรงเรียนบ้านหินโงม 17 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
55 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
56 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 17 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
57 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 14 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
58 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านขัวแคน 16 9 56.25% 2 12.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
60 โรงเรียนบ้านโพนแพง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
61 โรงเรียนบ้านภูหล่น 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
62 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 17 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
63 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
66 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 14 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 13 8 61.54% 1 7.69% 2 15.38% 2 15.38% 13
68 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
69 โรงเรียนบ้านบะไห 20 7 35% 9 45% 3 15% 1 5% 20
70 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 23 7 31.82% 7 31.82% 5 22.73% 3 13.64% 22
71 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 16 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
72 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
73 โรงเรียนบ้านโนนสุข 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 11 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 21 6 28.57% 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 21
76 โรงเรียนบ้านดอนงัว 15 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
77 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 15 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
79 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
80 โรงเรียนบ้านสระคำ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านนาคอ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
84 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
85 โรงเรียนบ้านกุ่ม 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
86 โรงเรียนบ้านหนองกอก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
91 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนบ้านโนนจิก 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
93 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านผักหย่า 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองโน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 11 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 11
98 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 8 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
99 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 7 4 57.14% 0 0% 0 0% 3 42.86% 7
100 โรงเรียนบ้านนาแก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 14 3 21.43% 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 14
102 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 17 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
103 โรงเรียนบ้านนาเอือด 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
104 โรงเรียนบ้านตามุย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
105 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 14 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
107 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
113 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
115 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านคำหมาไน 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
119 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 25 2 10% 5 25% 8 40% 5 25% 20
122 โรงเรียนบ้านคันไร่ 11 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
123 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 11 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 11
124 โรงเรียนบ้านบัวแดง 9 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านเวินบึก 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
128 โรงเรียนบ้านนาดี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านสงยาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านสัน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านชาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านวังพอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านเม็ก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโนน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 11 1 9.09% 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 11
144 โรงเรียนบ้านดงแถบ 9 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
145 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านหินสูง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านวังแคน 9 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
149 โรงเรียนบ้านดงบาก 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
150 โรงเรียนบ้านคันเปือย 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
151 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
152 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
153 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านจุการ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 9 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
156 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านป่าเลา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
160 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
161 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านโนนกุง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านลาดวารี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
170 โรงเรียนบ้านบากชุม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนเพียงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 0 0% 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 7
176 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
177 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
179 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านดอนชี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านสิม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านหนองชาด 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านลาดควาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
187 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
190 โรงเรียนบ้านปากโดม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงเพนียด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
200 โรงเรียนบ้านนาแค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
202 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านนาทม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
204 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
205 โรงเรียนบ้านคำบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนบ้านบัวทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]