หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร ว่าที่ร้อยตรีประคองชัย เชาว์พลกรัง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อ.พิบูลมังสาหาร นายอดุลย์ ผินโพธิ์  
3 โรงเรียนบ้านสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร นายสัมฤทธิ์ คำมี  
4 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ อ.พิบูลมังสาหาร นายฤทธา สืบภา  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร นายกรัยพจน์ สุปันนุช  
6 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) อ.พิบูลมังสาหาร นายชัชวาลย์ จันทร์ทอง  
7 โรงเรียนเทศบาล2 พิบูลวิทยาคาร อ.พิบูลมังสาหาร ดร.เรวัติ สิงห์เรือง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]