หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 049 โรงเรียนคันพะลาน 2 3 3
2 008 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 2 7 3
3 059 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น 1 1 1
4 092 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 2 11 2
5 038 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 5 10 7
6 026 โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 3 23 7
7 067 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 2 4 3
8 041 โรงเรียนตระการพืชผล 7 17 8
9 039 โรงเรียนบ้านกระเดียน 1 3 2
10 029 โรงเรียนบ้านกองโพน 2 6 4
11 048 โรงเรียนบ้านกาบิน 2 6 3
12 022 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 7 15 10
13 082 โรงเรียนบ้านขุมคำ 5 5 5
14 017 โรงเรียนบ้านคอนสาย 4 11 7
15 023 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 21 5
16 091 โรงเรียนบ้านคำข่า 1 16 3
17 098 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1 1 1
18 055 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 4 3
19 084 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 3 2
20 021 โรงเรียนบ้านค้อ 3 20 6
21 043 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 1 2 2
22 020 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 2 4 3
23 097 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 1
24 099 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 1 1 1
25 033 โรงเรียนบ้านตากแดด 9 12 11
26 037 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1 3 2
27 068 โรงเรียนบ้านทรายพูล 3 5 3
28 061 โรงเรียนบ้านนาขนัน 1 3 2
29 015 โรงเรียนบ้านนาขาม 9 27 15
30 031 โรงเรียนบ้านนาชุม 2 5 4
31 019 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 7 14 8
32 040 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 8 41 17
33 006 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 11 21 12
34 073 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 1 1
35 077 โรงเรียนบ้านนานวน 1 2 2
36 094 โรงเรียนบ้านนานางวาน 1 1 1
37 035 โรงเรียนบ้านนาพิน 1 3 2
38 050 โรงเรียนบ้านนายูง 1 1 1
39 065 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 2 1
40 064 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 1 2 1
41 045 โรงเรียนบ้านนาหว้า 5 9 8
42 036 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 3 9 5
43 009 โรงเรียนบ้านนาแวง 5 15 7
44 060 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 2 2
45 078 โรงเรียนบ้านบก 2 3 2
46 030 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 2 5 4
47 070 โรงเรียนบ้านบาก 7 11 9
48 007 โรงเรียนบ้านบึงหอม 6 16 11
49 044 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง 1 2 1
50 032 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 4 33 10
51 058 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1 15 2
52 063 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 3 2
53 018 โรงเรียนบ้านพอก 4 16 9
54 051 โรงเรียนบ้านพังเคน 3 4 3
55 025 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 7 16 12
56 093 โรงเรียนบ้านลุมพุก 2 12 4
57 088 โรงเรียนบ้านสองคอน 1 3 2
58 016 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1 1 1
59 014 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 59 27
60 024 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 4 4
61 079 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 2 4 4
62 010 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 3 2
63 042 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 7 48 15
64 085 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1 40 8
65 062 โรงเรียนบ้านฮี 2 6 4
66 090 โรงเรียนบ้านเกษม 1 3 2
67 013 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 2 4 3
68 046 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1 2 2
69 066 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 2 5 4
70 076 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 2 4 3
71 069 โรงเรียนบ้านแพง 2 10 4
72 086 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1 3 2
73 056 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1 1 1
74 089 โรงเรียนบ้านโนนตูม 2 9 5
75 052 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 5 34 6
76 047 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 1 1
77 034 โรงเรียนบ้านโสกชัน 2 20 6
78 072 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 11 4
79 083 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 5 27 7
80 096 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 1 1 1
81 054 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 5 7 6
82 095 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 2 5 3
83 053 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 3 3 3
84 074 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 3 5 4
85 057 โรงเรียนเขมราฐ 3 5 4
รวม 251 837 404
1241

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]