ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน