กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
สพป.อุบลราชธานี  เขต 1

1. แข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556
(ณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา)

2. โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขันระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1
     2.1 ตัวแทนเครือข่าย
     2.2 ตัวแทนโรงเรียนรายโรงเรียนสมัครแข่งขันโดยตรง  
(30 กิจกรรม)
  เปิดให้สมัคร ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2556 (ปรับปรุง 20 ส.ค.56)

3. แข่งระดับเขตพื้นที่  วันที่ 24-27 กันยายน 2556  (ปรับปรุง 20 ส.ค.56)
ณ ศูนย์การแข่งขัน 12 ศูนย์การแข่งขัน

4.แข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
(ณ จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)
วันศุกร์ ที่ 09 สิงหาคม 2556 เวลา 22:22 น.