หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00 ห้องเก็บตัว ห้องปฐมวัยปีที่ 3/1 (P203) ชั้น 2 อาคารโปรดม
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 24 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00 ห้องเก็บตัว ห้องปฐมวัยปีที่ 3/1 (P203) ชั้น 2 อาคารโปรดม
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 (P210) 24 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00 ห้องเก็บตัว ห้องปฐมวัยปีที่ 3/2 (P209) ชั้น 2 อาคารโปรดม
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 2/2 (P202) 24 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 2/2 (P202) 24 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 2/1 (P201) 24 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสื่อ (P204) 24 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องสื่อ (P204) 24 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 2/3 (P205) 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 Miss Claudine K. Malis นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์ ผู้ประสานงาน
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 2/3 (P205) 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 Miss Claudine K.Malis นายนราสิทธิ์ เสนาจันทร์
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง เวที ห้องแต่งตัว ห้องปฐมวัยปีที่ 1/3 (P107) 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 นางสาวเพียงใจ ทาวะรมย์ ผู้ประสานงาน
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 (P210) 24 ก.ย. 2556 09.00-10.00 นางสาวสมัย พิชิตไชย นางสาวจิรนุช บุตรราช Miss Yichun Hu ผู้ประสานงาน
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 3/3 (P210) 24 ก.ย. 2556 10.00-12.00 นางสาวสมัย พิชิตไชย นางสาวจิรนุช บุตรราช Miss Yichun Hu ผู้ประสานงาน
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฐมวัยปีที่ 1/4 (P206) 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 นางประภาพร รวยสูงเนิน นางสาววรรณวนัช วาระนุช ผู้ประสานงาน
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอาเวมารีอา อาคารโปรดมอนุสรณ์ ชั้น 2 ห้อง ปฐมวัยปีที่ 1/4 (P206) 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 นางประภาพร รวยสูงเนิน นางสาววรรณวนัช วาระนุช ผู้ประสานงาน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]