หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่แข่งขันนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่แข่งขันนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่แข่งขันนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาในวันแข่งขัน (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วย ( โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ )
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารบัวแก้ว 26 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วย ( โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ )
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุดเดิม(ด้านหลังอาคารสำนักงาน) 26 ก.ย. 2556 09.00-11.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย(โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ อาคารบัวแก้ว 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วย (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุดเดิม(ด้านหลังอาคารสำนักงาน) 27 ก.ย. 2556 09.00-11.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการข่งขันมาด้วย(โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ)
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.3(อาคารสัตบรรณ) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย(โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.3 (อาคารสัตบรรณ) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วย (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.1 (อาคารสัตบงษ์) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วยในวันแข่งขัน (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ปลั๊กไฟ ฯลฯ)
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.1 (อาคารสัตบงษ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้โรงเรียนนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาด้วยในวันแข่งขัน (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ปลั๊กพ่วง ฯลฯ)
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.2 (อาคารสัตบุตย์) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้นำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย(โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ปลั๊กไฟ ฯลฯ)
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ใต้ถุนอาคาร ป.2 (อาคารสัตบุตย์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้นำวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ปลั๊ก)ฟ)
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขันมาด้วย(โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ ห้องสมุด (อาคารสหกรณ์) 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ให้นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมาใช้ในการแข่งขัน (โต๊ะ เก้าอี้ เสื่อ ฯลฯ)
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลาคุณหญิงตุ่น 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00 - เป็นต้นไป
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-14.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-14.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
13.00-16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 26 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 26 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 26 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 2 26 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]