หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 11.00 โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 11.00 อุปกรณ์เตรียมมาเอง
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร โรงอาหาร 2 25 ก.ย. 2556 09.00 มีโต๊ะให้
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ป.4/1 25 ก.ย. 2556 09.00
-
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 09.00
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1,ม.3/2 25 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]