หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 205 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 204 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง 203 ห้อง ม.3 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1311 ห้องเรียน ป.4 ESL 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1312 ห้องเรียน ป.6 EP 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวที ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรมอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 10.00-11.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง เวทีลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 10.00-11.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องดนตรีไทย 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง 1112 ห้อง Pre-Kindergarten เตรียมอนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์สื่ออนุบาล 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1206 ห้องเรียน อนุบาล 3 EP 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1203 ห้อง จริยธรรม 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1210 ห้องเรียนอนุบาล 3 ESL 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเล็ก อาคารมัธยม 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 1301 ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 27 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]