หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-10.30 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 8 - 10
11.00-12.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-14.30 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 7 - 10
14.30-15.30 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 26 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 12 - 20
13.00-15.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-10.30 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 27 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 7 - 9
10.30-11.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาดุก อาคารอเนกประสงค์ 24 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 4 - 6
13.00-16.00 เวลาอาจยืดหยุ่นตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]